طراحی شهری
دستیابی به الگوی مناسب و اولویت‌بندی اصول TOD در مناطق مرکزی شهرها (نمونه مورد مطالعه: شهر بسطام)

فاطمه درخشان؛ اسلام کرمی؛ الهام سرکرده‌یی

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 81-92

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.67315.12212

چکیده
  TOD به‌عنوان راهبردی برای تسکین پراکنده‌رویی و توسعه پایدار، توجه بسیاری را جلب کرده و دستیابی به TOD تا زمانی که برنامه‌ریزی‌ها و توسعه‌های شهری بر مبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند، امکان‌پذیر نخواهد بود. در این پژوهش جهت دستیابی به الگوی TOD در شهر بسطام از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است، همچنین در بخش گردآوری اطلاعات با استفاده ...  بیشتر

سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری

خشایار کاشانی جو؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 3-14

چکیده
        حمل و نقل همواره یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر ساختار شهرها بوده است. اما بویژه در یک سده اخیر با گسترش انواع وسایل نقلیه موتوری و تغییرات فزاینده جمعیتی به یکی از اصلی ترین مشکلات شهرنشینی بدل گردیده است. رویکردهای نظری به حمل و نقل درون شهری نیز طی دوره­های زمانی مختلف از روندی متفاوت برخوردار بوده است. پژوهش ...  بیشتر