شهرسازی
تبیین تجلیات حیاء در فضای شهری

جابر دانش؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمد نقی زاده

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.15020

چکیده
  یکی از مبادی موثر در تحلیل فضای شهری، توجه به انگاره‌های فرهنگی و هنجارهای اخلاقی جامعه است که به طور مشخص در شاکله فرهنگ ایرانی، صبغه دینی به خود گرفته است. این پژوهش، با تکیه بر منابع مکتوب و با طرح رویکرد اخلاق­محور در تحلیل فضاهای شهری و با تمرکز بر مفهوم حیاء در آراء دینی، به تبیین ویژگی‌های آن در کالبد شهر و شیوه‌های تجلی و ...  بیشتر