معماری
بررسی خوانش دلبستگی مکانی بر مبنای عناصر هویتی معماری مسکونی دوره پهلوی دوم بین شهروندان تهرانی

معصومه قیمتی؛ ایرج اعتصام؛ علی علایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.51760.11727

چکیده
  دوره پهلوی دوم سرآغاز فراگیر شدن جنبش مدرن و تغییر شکل در سبک‌های معماری و ارائه الگوهای نوین در آن بوده است. این امر سبب شده است که بناهای معماری شاخص و برجسته‌ای خصوصا در معماری مسکونی طراحی و اجرا شوند که پس از گذشت چند دهه از اجرای آن-ها، هنوز دارای جذابیت‌های کالبدی، معنایی و عملکردی باشند. در همین راستا، این پژوهش در پی بررسی ...  بیشتر

معماری
ارائه مدل مفهومی با تأکید بر مؤلفه‌های اثربخش در هویت نماهای شهری بر اساس روش فراترکیب

اسماء برزگر؛ مجتبی نوراللهی؛ محمدباقر آرایش

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 87-102

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.68523.12242

چکیده
  نما در فرهنگ معماری معاصر ایران جایگاه مشخصی ندارد و تابع نظرات اعمال‌شده از سوی کارفرما، طراح و شهرداری در تغییر است. همچنین باوجود خلاءهای پژوهشی مشهود درزمینه بیان مؤلفه‌ها، عوامل، ابعاد و معیارهای هویت نماهای شهری و مفاهیم مرتبط با آن، موجب شده است تا هدف این پژوهش در راستای تبیین چارچوب برای بیان مؤلفه‌های اثربخش بر هویت نماهای ...  بیشتر

ارزیابی مقایسه‌ای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسن‌آباد تهران با بررسی هویت مکانی

سید رحمان اقبالی؛ راضیه زینالی؛ الناز اسماعیلی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 29-40

چکیده
  حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسن‌آباد تهران با استفاده از بررسی‌های میدانی مبتنی بر مشاهده و نظرسنجی پرسش‌نامه‌ای که براساس معیارهای عوامل اجتماعی، ادراکی - شناختی فردی و محیطی کالبدی و شاخص‌های ارزش و ترجیج، خاطره‌انگیزی، احساس امنیت، آشنایی با مکان، تشخص مکان و رضایتمندی از ویژگی‌های کالبدی آن که به مثابه ...  بیشتر

دلبستگی مکانی؛ بازشناسی مفهوم، اصول و معیارها

محمدرضا پورجعفر؛ محمدسعید ایزدی؛ سمانه خبیری

دوره 9، شماره 24 ، اسفند 1394، ، صفحه 43-54

چکیده
  دلبستگی‌مکانی از دهه 60 و به ‌دنبال طرح مفهوم مکان در مطالعات روانشناسی‌محیطی مطرح شد. عدم اجماع  بر چیستی و چگونگی فرایند شکل‌گیری دلبستگی ‌مکانی و کاربست مفاهیم مشابه به‌جای دلبستگی‌مکانی، آن را به مفهومی بی‌ثبات و لغزنده تبدیل کرده است.  هدف این مقاله بازشناسی مفهوم دلبستگی‌ مکانی به عنوان یکی از سطوح روابط مردم-مکان، ...  بیشتر