نظریه شهر تعالی

حمید ماجدی

دوره 9، شماره 24 ، اسفند 1394، ، صفحه 17-22

چکیده
  نظریه «شهر تعالی» با هدف تعالی شهروندان و شهر و بر پایه دو اصل کارائی بیشتر در نظام شهرسازی و برابری یا عدالت اجتماعی ارائه گردیده است. در این نظریه به محورهای اساسی نظیر«توسعه محیطی» با هدف توسعه پایدار در جهت دستیابی به رضایت شهروندان از محل سکونت، شادمانی آنان و سرزندگی شهر، «توسعه اقتصادی» با هدف رشد اقتصادی و ...  بیشتر

عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری

مریم خستو؛ نوید سعیدی رضوانی

دوره 4، شماره 6 ، شهریور 1389، ، صفحه 63-74

چکیده
  این نوشتار برگرفته از پژوهشی می­باشد که در جهت شناسایی عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری و ایجاد یک فضای شهری سرزنده انجام گرفته است. در این پژوهش تلاش بر این بوده که با توجه به اهمیت فعالیت خرید و هم­چنین نقش پیاده­روی در کیفیت زندگی شهروندان (در تقابل با حضور اتومبیل و حرکت سواره که مخل ایمنی و امنیت ­می­گردد) در قالب مفهومی ...  بیشتر