ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه

نعیمه رضائی؛ فرناز فرجی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 27-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررســی تطبیقی عملکرد و نقش ســازمان های غیردولتی در ایران و فرانســه است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ســاختاریافته گردآوری شــده و به روش کیفی تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهداف و فعالیت ها ی انجمن ها در فرانسه و ایران مشابه است، اما شرایط موجود در هر کشور نقش تعیین کننده ای در میزان موفقیت ...  بیشتر

تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران

سید حسین بحرینی؛ الهام فلاح منشادی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 5-12

چکیده
  با توجه به ماهیت بین رشته ای شهرسازی یکی از سؤالات کلیدی در آموزش شهرسازی ضرورت وجود یا عدم وجود مقطعکارشناسی در شهرسازی است؟ دیدگاه های موافق و مخالف زیادی در این ارتباط وجود دارد. در حالی که بعضی از مقطعکارشناسی ارشد حمایت می-کنند، عده ای با توجه به عملکرد خوب فارغ التحصیلان کارشناسی شهرسازی، ضرورت انتخابرشته شهرسازی از 18 - 19 سالگی ...  بیشتر

فضاهای زیرزمینی در معماری بومی اقلیم گرم و خشک ایران

مقدی خدابخشیان؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 8، شماره 17 ، خرداد 1393، ، صفحه 35-44

چکیده
  فضاهای زیرزمینی قدیمیترین نوع سرپناه بشر محسوب می گردند که دارای پیشینه ای فراتر از اولین بناهای معمول ساخته شده بر زمین می باشند. استفاده نوین از این روش، به دنبال بحران انرژی در دنیا مطرح گردید و هنوز در ابتدای مسیر خود قرار دارد. با وجود پیشرفت کند سامانه های زیرزمینی، نامتعارف بودن آن در نظر عمومی و ناآگاهی بسیاری از جوامع نسبت ...  بیشتر

پی‌جوییِ بارزه‌های شهر از منظر حافظ

محمد نقی زاده

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 123-136

چکیده
    در زمینه شناخت دیدگاه­های تفکّر و تمدّن ایرانی در مورد موضوعات مختلف مربوط به شهر و معماری و محیط زندگی، یکی از مشکلات اصلی کمبود آثار مکتوبی است که مبانی نظری و اصول شکل‌گیری فضا و محیط زندگی ایرانیان را صراحتاً توضیح داده باشند.1   در عین حال، بسیاری از آثار وجود دارند که به ذکر مستقیم یا غیرمستقیمِ اصول و ارزش­هایی اشاره ...  بیشتر

بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر گسترش شهرهای بزرگ و میانی (10 شهر ایران - دوره معاصر)

زهره داودپور؛ داریوش اردلان

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 63-73

چکیده
  هدایت گسترش شهرها به صورتی برنامه­ریزی شده که بتواند خواسته­های ساکنان را برطرف نماید، همواره یکی از هدف­های برنامه­ریزان شهری بوده است. با توجه به فراز و فرودهایی که در زمینه برنامه­ریزی شهرها طی قرن گذشته دیده شده است، بررسی آنچه بر رشد شهرها و نحوه جهت­گیری آنها اثر گذار بوده، می­تواند راهنمای خوبی در شناسایی عوامل ...  بیشتر