معماری
مقایسه تطبیقی مؤلفه‌های غنای حسی دوره گذار باغ به پارک در تهران(مطالعه موردی: باغ ایرانی و پارک نیاوران)

صدف سرمدی؛ آزاده شاهچراغی؛ لیلا کریمی فرد

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 5-18

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15022

چکیده
  شناخت و تجربه انسان از حضور در منظر از طریق دریافت­های حسی متعدد مانند، بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لمسی و حواس وابسته به ذهن صورت می­گیرد. تنوع تجربیات حسی کیفیتی را ایجاد می­نماید که «غنای حسی» نامیده می­شود. این پژوهش سعی در متناسب ساختن رابطه محیط کالبدی پارک­های معاصر با نیاز و رفتار کاربران و افزایش غنای حسی ...  بیشتر

معماری
تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن

ریحانه خرم رویی؛ امین ماهان؛ احمد علی فرزین

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 51-62

چکیده
  منظر پدیده‌ای عینی-ذهنی است که در پی فهم انسان از محیط شکل گرفته و در بستر تاریخ و زمان اشکال مختلف به خود می‌گیرد. در این میان گاه منظر با مفاهیم هویت بخشی همچون فرهنگ و آیین عجین شده و جلوه‌های عینی و ذهنی ویژه‌ای را با توجه به موقعیت-های مکانی خاص، بوجود آورده است. از این رو این مقاله سعی دارد تا با واکاوی مفاهیم منظر و آیین و بازشناسی ...  بیشتر