موضوعات = معماری
تعداد مقالات: 60
1. بررسی نقش فرایند نزول عمق نسبیِ فضا در ارتقا‌ء راندمان عملکردی "حیاط" در خانه‌های سنتی‌ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.37673.11282

علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی


2. تبیین جایگاه تکنیک‌های استعاره و قیاس در فرایند طراحی معماری: از فهم تا حل مسئله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.44857.11492

مریم نوری؛ شادی عزیزی


3. بهینه یابی پارامترهای موثر بر انرژی-کارایی پنجره های دوجداره در اقلیم گرم و خشک.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.50872.11699

محسن بیات؛ پیمان پیله چی ها


4. معنا شناسی خرد عرفی و تاثیر آن در بازیابی هویت مجتمع های مسکونی (مورد مطالعاتی: مجتمع های مسکونی شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1399

10.30495/hoviatshahr.2021.50405.11674

علی جوان فروزنده؛ سمیرا نبوی؛ قاسم مطلبی؛ معصومه یعقوبی


5. ملاحظات برنامه‌ریزی، ویژگی‌های فضایی و اصول طراحی منظر کشاورزی شهری مطابق با الگوی باغ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.49291.11639

سیدمحمدرضا خلیل نژاد


6. بررسی تاثیر «نوع نحو فضا» بر «میزان اجتماع پذیری» مراکز اجتماعی از منظر فلسفه اخلاقی «رو-در-روییِ» لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.49960.11659

علی اصغر ملک افضلی؛ ناهید امینی سودکلائی


7. تاثیر تفاوتهای کالبدی خانه سنتی و خانه شرکتی آبادان بر سبک زندگی ساکنان (مطالعه موردی: خانه های سنتی و شرکتی آبادان در سالهای 1290 تا 1357 شمسی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.54588.11823

ویدا تقوایی؛ فاطمه معتقدی؛ محمدابراهیم مظهری


8. تحلیل و ارزیابی عملکرد روش‌های فرهنگ سازی اصول پایه‌ای معماری در جامعه ی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

10.30495/hoviatshahr.2021.48260.11610

مژگان صالح آهنگر؛ سعید تیزقلم زنوزی؛ مهرداد جاویدی نژاد


9. ارزیابی نظر ساکنان در بهره‌گیری از رویکردهای توسعه‌ی میان‌افزا (مطالعه موردی: بناهای جدید جویباره اصفهان)*

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1399

10.30495/hoviatshahr.2021.50030.11664

الهام امین الرعایا؛ مقدی خدابخشیان


10. تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت محیط مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجموعه وحدت بتن شهر صدرا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.30495/hoviatshahr.2021.51812.11728

سودابه محمدزاده؛ علیرضا عینی فر؛ حمید ماجدی


11. سبک‌های یادگیری دانشجویان معماری: مقایسه‌ی بین مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌های استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

شیرین گوران؛ منوچهر فروتن؛ امید دژدار


12. بررسی خوانش دلبستگی مکانی بر مبنای عناصر هویتی معماری مسکونی دوره پهلوی دوم بین شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.51760.11727

معصومه قیمتی؛ ایرج اعتصام؛ علی علایی


13. تبیین الگوی فرایند طراحی فردمحور و مدل آموزش طراحی معماری بر مبنای تفاوت های شناختی یادگیرندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

10.30495/hoviatshahr.2020.53611.11784

الهه السادات حسینی؛ محمد منصور فلامکی؛ عیسی حجت


14. بررسی تاثیر مولفه های کاربردی موثر در طراحی پنجره کلاسهای دروس عملی با تاکید بر استفاده بهینه از بازتابش نور روز در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

ساراالسادات کارگر؛ مهناز محمودی زرندی؛ مهدی خاک زند


16. سنجش میزان تأثیرگذاری معیارهای معماری میا نافزا در طراحی فضاهای فرهنگی

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 111-124

10.30495/hoviatshahr.2021.15623

صدیقه غضنفریان؛ رضا نقدبیشی؛ ندا ضیابخش