موضوعات = طراحی شهری
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی ذهنی مطلوبیت منظر صوتی بازار تبریز و اثرپذیری آن از تواتر و دلیل حضور افراد در بازار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.30495/hoviatshahr.2021.56253.11874

عباس غفاری؛ مرتضی میرغلامی؛ بیتا شفائی


2. بررسی رابطه کیفیت زندگی با پراکندگی و فشردگی شهری در محله‌های شهر خرمدره

دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 19-32

10.30495/hoviatshahr.2020.14704

لادن مصطفی زاده؛ اسماعیل شیعه؛ قادر احمدی


3. بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق (مطالعه موردی: محله بازار شهر دزفول)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 19-30

10.30495/hoviatshahr.2020.14216

سیده معصومه بزرگ زاده کلوری؛ سید نادر پورموسوی؛ بهزاد وثیق


5. نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-38

هاله سادات نبوی رضوی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان


6. تبیین چهارچوب مفهومی خلاقیت اجتماعی و کاربست آن در نظریه شهر خلاق

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-18

راضیه رضابیگی ثانی؛ بهناز امین زاده


7. رهیافتی در منظرسازی پایدار سواحل حاشیه بنادر (مطالعه موردی: سواحل حاشیه بندر بوشهر)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 41-54

غزاله رفیعی؛ محسن کافی؛ سارا نهیبی