نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 د انش آموخته کارشناسی ارش د طراحی شهری، گروه هنر، پر دیس بین الملل د انشگاه تهران، کیش ایران

2 د انشیار، د انشکده هنرهای زیبا، د انشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد ، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، د انشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

اکوپارک فضایی تفریحی است که هدف از طراحی آن علاوه بر حمایت از محیط‌زیست، خلق مکان تحقیقاتی به‌منظور بالا بردن دانش محیط­زیستی افراد است. با توجه به روند توسعه کشور و مشکلات محیط­زیستى موجود و تأثیرات ازدیاد و رشد پرشتاب جمعیت و در پى آن افزایش مصرف و تولید زباله­های خانگى و صنعتى، ضرورت طراحى و اجراى اکوپارک اجتناب‌ناپذیر است.
از نخستین الزامات در طراحی اکوپارک، معیارهایی است که این‌گونه پارک­­ها را از سایر پارک­ها متمایز می­سازد. در این بحث با اتکا به روش­های توصیفی- تحلیلی و با انجام مطالعات کتابخانه­ای و روش تحلیل محتوای متن، فرآیند دستیابی به این معیارها از طریق تحلیل نمونه­های موردی موفق و بررسی دیدگاه نظریه­پردازان در ارتباط با ویژگی­های اکوپارک ارائه گردیده است. در­نهایت جمع­بندی در رابطه با معیارهای طراحی در چهاراصل پایداری محیط زیستی، پایداری اجتماعی– اقتصادی، ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی و پایداری کالبدی و طراحی اکولوژیکی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

امانی، مینا؛ لقایی، حسنعلی؛ عتابی، فریده؛ و موسوی فاطمی، حسین. (1391)، طراحی پارک با رویکرد پایداری در دره­ی وردریج شهر تهران. هویت شهر، 11، 27-38.
پیری، کمیل؛ و رضایی راد، هادی. (1385)، اکوپارک، مجموعه مقالات سازمان عمران شهرداری همدان. اولین همایش بین‌المللی شهر برتر، طرح برتر، مرداد 11-12، (ص 10-17). همدان: سازمان عمران شهرداری همدان.
تقوایی، علی‌اکبر، وثوق، بهزاد. (1386)، طراحی اکولوژیکی رود کرخه با تمرکز بر توسعه روستاهای هم‌جوار شهر شوش دانیال، مجموعه مقالات شهرداری‌ها. سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری، تهران، اسفند 4-6، )ص 322-334). تهران: مؤسسه فرهنگی، اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
توکلی، نیکی؛ و ماجدی، حمید. (1392)، عملکرد محیط‌های سبز و طبیعی در ارتقاء سلامت روحی – روانی انسان. هویت شهر، 13، 23-33.
حاجی زرقانی، مریم؛ لقایی، حسنعلی؛ حبیب، فرح؛ و منوری، مسعود. (1388). نقش و عملکرد اکو پارک‌ها در دنیای امروز. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 4، 640-648.
معینی فر، مریم؛ و امین زاده، بهناز. (1391). ارائه روشی نو در طراحی اکولوژیک منظر سبز شهری (مطالعه موردی: جزیره کیش). هویت شهر، 10، 27-36.
مفیدی شمیرانی، سید مجید؛ مهدوی نژاد، محمدجواد؛ و علوی زاده، الهام. (1388)، پارک اکولوژیکی، بوم‌شناسی طبیعی-فرهنگی، آرمان‌شهر، 3، 78-89.
میکائیلی، علیرضا؛ وکیازاده، زهره. (1386)، مروری بر تدوین ضوابط طراحی اکوپارک (مطالعه موردی: اکوپارک پردیسان تهران)، مجموعه مقالات شهرداری‌ها. سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری، زمستان، (ص 115-130). تهران: مؤسسه فرهنگی، اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
میکائیلی، علیرضا؛ و کیا زاده، زهره. (1387). تدوین ضوابط طراحی اکوپارک (مطالعه موردی: اکوپارک پردیسان تهران). علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 4، 112-126.
Chen, O. (2009). Retrieved Jul, 2010, From http://inhabitat.com/sustainability-park-davis-brody-bond-architects/
Cranz, G., & Boland, M. (2003). The ecological park as an emerging type. Places, 15(3), 44-47.
Earthdayvancouver (2009). Retrieved Apr, 2010, from http://www.earthdayvancouver.org/ecp/ parkmap.html
Kim, J. J., & Rigdon, B. (1998). Sustainable architecture module: introduction to sustainable design. Michigan: National Pollution Prevention Center for Higher Education.
Power, A. M. (2006). Designing for ecology: the ecological park, Retrieved Apr, 2010, from http://hdl.handle.net/1721.1/37863
Shu-Yang, F., Freedman, B., & Cote, R. (2004). Principles and practice of ecological design. Environmental Reviews, 12(2), 97-112.
vcn.bc.ca (2003). Retrieved Oct, 2014, from http://www.vcn.bc.ca/ecpc/
Wikipedia (2008). Retrieved Oct, 2014, from http://fa.wikipedia.org/wiki/