دوره و شماره: دوره 9، شماره 21، بهار 1394، صفحه 1-112 
4. آسیب‌شناسی کالبدی منطق فضایی کلان‌شهر تهران از منظر اصول پدافند‌ غیرعامل

صفحه 41-56

سحر ندایی طوسی؛ عباس شاه صفی؛ مجید غ فارخورزنی*؛ عباس طاهری