تحلیل رابطه میان امنیت تصرف و میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله کشتارگاه شهر ارومیه)

منوچهر طبیبیان؛ بهمن احمدی؛ سید محمد هاشمی

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، صفحه 5-16

چکیده
  در سال­های اخیر توجه به مسئله امنیت تصرف در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی جایگاه خاصی یافته، تا آنجا که از ناامنی تصرف به عنوان شاخص محرومیت در این سکونتگاه­ها یاد شده است. هدف این تحقیق بررسی نقش امنیت تصرف بر میزان تمایل ساکنان برای مشارکت در ساماندهی محله کشتارگاه ارومیه می­باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و با ...  بیشتر

بررسی تأثیر جهانی شدن بر مدیریت فضای شهری

هادی سروری؛ حمید ماجدی

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، صفحه 17-26

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر الزامات رقابت میان شهرها در دوره جهانی شدن بر جذب سرمایه بخش خصوصی در فضاهای شهری است. در دوره جهانی شدن ، شهرها مرکز ثقل توجهات سرمایه‌گذاران و مدیران شهری برای ارائه جذابیت‌های گوناگون در جذب سرمایه و رقابت با دیگر شهرها می‌باشند. اما فقدان مبانی نظری منسجم از چگونگی فرایند رقابت شهرها در مقیاس کلان تا ...  بیشتر

سنجش میزان تطابق توسعه شهر قزوین با سیاست‌های توسعه درونی شهر

مجید زارعی؛ فائزه ترکمنها

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، صفحه 27-36

چکیده
  توسعه درونی شهر (میان افزا) به زمین‌های خالی، کاربری­های منسوخ و ناسازگار و بافت فرسوده درون شهر و زیر ساخت‌ آنها، به عنوان سرمایه و فرصت‌هایی برای توسعه می‌نگرد که با رشد پیرامونی و پراکنده شهر از جریان توسعه بدور مانده‌است.  این شیوه با امکان افزایش جمعیت و کاربری­‌های مورد نیاز به منظور توازن سرانه­­های کاربری، سبب ...  بیشتر

مقایسه تطبیقی فرایند شناخت و آفرینش- با تبیین جایگاه «حقیقت» و «ایده»- در هنر و معماری غربی و اسلامی

نسیم اشرافی؛ محمد نقی زاده

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، صفحه 37-46

چکیده
  نوع شناخت و معرفت در هر جهان بینی، میزان «ماندگاری» اندیشه در آن جهان‌بینی را مشخص می‌سازد که در بازشناسی هنر و معماری اسلامی، غایت شناخت، «کشف حقیقت» و غایت خلق، «حصول ماندگاری» اثر است. هنرمند مسلمان، با تجلی «معرفت1 حضوری» در«نفس»، «حقیقت» را به‌واسطه «هندسه» صورت بخشی می‌کند. اما هنرمند ...  بیشتر

تحلیل فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز و ارائه راهکارها

رحمت محمدزاده

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، صفحه 47-58

چکیده
  مقاله حاضر، درصدد بررسی فضاهای گذران اوقات فراغت سالمندان پارک گلستان شهر تبریز و ارائه راهکارها به عنوان مهمترین پاتوق افراد مسن شهر می‌باشد. این مقاله به روش پیمایشی و از نوع توصیفی - مقطعی انجام گرفت. 146 نفر از سالمندان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه بود. داده‌های به‌دست آمده به‌وسیله ...  بیشتر

محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی سنتی شهر یزد

پرهام بقایی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ ریما فیاض

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، صفحه 59-72

چکیده
  امروزه بحث توسعه همه جانبه همگام با توجه و توسعه مقوله محیط زیست مطرح می­باشد. به عنوان یکی از ملزومات توسعه  محدوده آسایش حرارتی را می­بایست برای هر منطقه تعیین کرد. در این مقاله محدوده آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به قرارگیری بیشتر مناطق ایران در نواحی گرم و خشک و نقش تعیین­کننده حیاط ...  بیشتر

بهینه کردن کارکرد انرژی دیوارهای بدون بازشو در جبهه‌های آفتابگیر

زهرا سخندان سرخابی؛ محمد علی خانمحمدی

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، صفحه 73-89

چکیده
  در این مقاله راهکاری نوین برای ارتقاء کیفیت گرمایشی دیوارهای بدون بازشو در جبهه­های آفتابگیر و مجاور آن ارائه می­شود. در زمستان چنانچه یکی از جبهه­های آفتابگیر به دلایلی مانند باد نامطلوب قابلیت ایجاد سطوح شیشه­خور را نداشته باشد، گرمایش طبیعی بنا مختل خواهد شد، بنابراین نیاز است تا راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت گرمایشی دیوارهای ...  بیشتر

مقدمه‌ای بر گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران

خسرو دانشجو؛ سید مجتبی میرحسینی؛ محمدجواد مهدوی نژاد

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، صفحه 83-90

چکیده
  این تحقیق بر آن است که با تحلیل تعدادی از آثار معماری معاصر ایران از منظر طبیعت­گرایی به الگوهایی دست یابد و با استفاده از آنها، نحوه برخورد با طبیعت را در تعدادی از آثار معماران معاصر ایران از نظر کمی و کیفی ارزیابی کند. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که، تجلی طبیعت­گرایی در معماری معاصر ایران چگونه بوده­است؟ در فرایند تحقیق از ...  بیشتر