بررسی جایگاه عوامل کالبدی در تعاملات اجتماعی محلات مسکونی* نمونه موردی: محله خراطان دزفول

سید امیر سعید محمودی؛ مجید منصورپور

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 5-15

چکیده
  امروزه محلات مسکونی به عنوان محیط­های بی روح که ساکنین آنها تمایلی به ارتباط با یکدیگر ندارند مطرح می­باشد. افزایش جمعیت، تنوعات اجتماعی و فرهنگی، و عدم پیروی از الگوهای محله­های سنتی گذشته در طراحی، ضرورت انجام چنین پژوهش­های در مورد تعاملات اجتماعی را تایید می­نماید. هدف پژوهش شناخت جایگاه عوامل کالبدی در کنار سایر مؤلفه­های ...  بیشتر

جهانی‌سازی و منطقه‌گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل

قادر بایزیدی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب؛ سید مصطفی مختاباد امرئی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 15-27

چکیده
  جهانی‌سازی فرایندی پیچیده و چند ­­وجهی است که فشردگی فزایندة زمان و مکان و سرعت بخشیِ تعاملات بین‌فرهنگی را سبب شده، همسانی و همگونی را تداعی می‌کند. منطقه‌گرایی دیدگاهی تحلیلی و انتقادی است که بر حفظ ویژگی‌های خاص مکان و برجسته نمودن تفاوتها، تأکید دارد. مقاله می­کوشد تا از رهگذر مطالعه و تدقیق دو فرآیند جهانی‌سازی و رویکردهای ...  بیشتر

حکمروایی چندسطحی منطقه‌ی کلان‌شهری در راستای رویکرد نومنطقه گرایی* (مطالعه موردی: منطقه کلانشهری مشهد)

مظفر صرافی؛ ناصر نجاتی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 27-39

چکیده
  ریشۀ بسیاری از مشکلاتی که کلان­شهرها با آن­ها مواجه هستند خارج از مرزهای سیاسی و محدوده­ی تحت قلمروی آن­ها می­باشد. کلان شهر مشهد از این امر مستثنی نبوده و با مشکلاتی روبرو می­باشد که منشا آن در سطحی بالاتر، یعنی منطقه­ی کلان­شهری مشهد اتفاق می­افتد. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی نظام کارآمد مدیریت منطقه ای بر اساس ...  بیشتر

ارزیابی مؤلفه‌های موثرمؤثر برارتقاءکیفیت فضای معماری درکتابخانه‌های عمومی (نمونه موردی کتابخانه مرکزی همدان)

محسن فیضی؛ سیدباقر حسینی؛ وحید مجیدی؛ جواد احمدی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 39-51

چکیده
  شناسایی، ارزیابی و اولویت‌دهی به معیارهای مؤثر در یک فضای معماری می‌تواند به تصمیم طراحان برای ارتقاء ارکان کیفی فضا مؤثر باشد.کتابخانه‌های عمومی به مثابۀ فضای معماری، به منظور ارتقاء دانش عمومی جامعه در جذب حداکثری مردم نقش مؤثری ایفا می‌کنند. پرسش این پژوهش، یافتن معیارهایی است که بتواندکیفیت فضای معماری کتابخانۀ مطلوب را ارتقاء ...  بیشتر

تبیین شاخص‌های فرم شهری در مقیاس میانی براساس تئوری و رهیافت تغییر تدریجی

مهران علی‌الحسابی؛ مصطفی بهزادفر؛ الناز امیرهدائی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 51-63

چکیده
  در این مقاله با تأکید بر ضرورت ارزیابی هنجاری فرم، هدف اصلی پژوهش، استخراج و تبیین شاخصهای فرم منطبق با اصول تغییر تدریجی تعریف شده است. در این پژوهش که شاخصها با استفاده از روش سه سطحی «بعد« ،»مؤلفه» و «شاخص » استخراج شدند، اکولوژی بهعنوان نظام پایه و مفسر مؤلفههای تغییر تدریجی انتخاب گردید. با بررسی عمیق مفاهیم اکولوژی ...  بیشتر

بهینه سازی هندسه فضاهای معماری برای دستیابی به عملکرد حرارتی با استفاده از اثر ترمواکوستیک

زهرا سخندان سرخابی؛ فرشاد نصرالهی؛ عباس غفاری

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 63-70

چکیده
  در مقاله حاضر هندسه‌های بهینه که با جذب نوسان‌های صوتی حاصل از انعکاس، حداکثر میزان گرما را تولید می‌کنند، شناسایی شده اند، تا با به حداقل رسیدن میزان نوفه، از تغییرات دمایی حاصل در جهت گرمایش و سرمایش فضا بهره گیری شود. پژوهش حاضر به روش تجربی و شبیه‌سازی، با نرم‌افزار COMSOL5.2 انجام‌شده‌است. با پخش صوت با فرکانس 8000 هرتز در فضا، تغییرات ...  بیشتر

پرسپکتیو شناختی و استعاره‌های زبانی در معماری معاصر ایران

علی محمدی؛ علی اصغرزاده

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 71-80

چکیده
  پرسپکتیو لزوما  ابزاری برای ترسیم نیست بلکه برآمده از ادراک و چهارچوبهای شناختی- زبانی است. درواقع در هنرهای تجسمی پیدایش پرسپکتیو با نگرش زبانی انسان با محیط پیرامون پیوند دارد. به لحاط زبانشناختی، پرسپکتیو نوعی طرح‌واره برای انتقال مفاهیم و شکل‌گیری استعاره‌ها در زبان محسوب می‌شود زیرا به شکل کنایی پیش‌بینی و دریافت انسان ...  بیشتر

تبیین تأثیرات پارادایم بر تغییرات فرم در معماری معاصر

غزال صفدریان

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1396، صفحه 81-96

چکیده
  آنچه امروزه موردنقد بسیار قرارگرفته جایگاه فرم در معماری که ناشی از تکثر آراء می‌باشد  است. جایگاه فرم در معماری طی تاریخ تعاریف مختلفی را  به خود اختصاص داده که بازتابی از دیدگاه غالب فلسفی در هر دوره می‌باشد. آنچه در این بحث به آن پرداخته می‌شود بررسی روند جریانات فکری معاصری است که بر فرم معماری تأثیرگذار بوده و در هر زمان ...  بیشتر