معماری
کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 1-18

چکیده
  نور انواع و درجاتی دارد که سبب پیدایش مفاهیم مستتر در فضا می‌شود. در متون دینی، نور در مفهومی متعالی یادشده است. ماهیت چندجانبه این عنصر، ضرورت توجه به ابعاد مادی و معنایی را آشکار می‌سازد. هدف این پژوهش تبیین چگونگی ایجاد کیفیت معنایی فضا با بهره‌گیری از نور است. در این تحقیق که از نوع کیفی و به‌روش استدلال منطقی انجام‌گرفته؛ چهارچوبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
تاثیر فضای سبز و طراحی منظر بر ارتقاء احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی

ساسان خطیبی؛ لیلا زارع؛ محمد هادی کابلی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 19-28

چکیده
  امروزه در طراحی مجتمع‌های مسکونی هدف اصلی صرفه اقتصادی و تأمین سرپناه مدنظر است طراحی فضاها بیش از آنکه بر اساس نیاز ساکنان باشد متکی بر ایده طراحان است، از چالش‌های مهم به کارگیری معیارهایی است که احساس تعلق به مکان را ارتقاء داده و به حرفه کمک کند طرح‌های ارائه شده با خواسته‌ها، سلایق و اقلیم تطابق بیشتر داشته باشد. در این پژوهش ...  بیشتر

طراحی شهری
نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله

هاله سادات نبوی رضوی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 29-38

چکیده
  شهرها به عنوان پیچیده‌ترین ساخته دست بشر، با خطرات گسترده‌ای به دلیل دامنه وسیعی از مخاطرات و به علت آسیب‌پذیری متعددشان مواجه هستند. هدف این مقاله بازشناخت ویژگی‌های ساختار اصلی شهر و بیان رابطه آن با تاب‌آوری در برابر سوانح طبیعی (زلزله) است. ساختار کالبدی شهر در رخداد پدیده‌ها  و درجات تأثیر آن مؤثر است. ازاین‌رو بررسی ساختار ...  بیشتر

شهرسازی
تحلیل مطلوبیت مسیر برای عابر پیاده بر مبنای توزیع فعالیت‌ها با استفاده از ابزار تحلیل شبکه شهری (مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهر تهران)

راما قلمبر دزفولی؛ نگار فرزادی مقدم

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 39-48

چکیده
  امروزه چنانچه خیابان‌ها، فعالیت‌های کافی و جاذب برای عابر پیاده نداشته باشند گام‌های بعدی برای تشویق شهروندان به پیاده‌روی در معابر با مشکل مواجه خواهد شد. در این میان افزونه تحلیل شبکه شهری نرم‌افزار ARCGIS قابلیت‌هایی برای محاسبه سنجه‌های کیفیت دسترسی روی شبکه معابر ارائه نموده که می‌تواند در ارزش‌گذاری معبر با‌‌ ‌توجه ...  بیشتر

معماری
بررسی سبک های یادگیری دانشجویان رشته معماری

سیده سمیه میرمرادی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 49-64

چکیده
  سبک یادگیری به تفاوت‌های افراد در ترجیح روش‌های دریافت، سازمان‌دهی و پردازش اطلاعات در یادگیری مفاهیم تازه اشاره می‌کند. مطالعه حاضر باهدف تعیین سبک‌های یادگیری دانشجویان معماری مقطع کارشناسی بر اساس تئوری یادگیری تجربی کلب انجام‌شده است. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که به‌صورت مقطعی در سال 1396 در مورد کلیه دانشجویان رشته معماری ...  بیشتر

مکالمه انسان و مکان مقدّس جستاری بر نقش مخاطب در فهم قداست مکان

محمد علی تربیت جو؛ غلامرضا رستمی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 65-74

چکیده
  امروزه نقش فضای معماری در انتقال مفهومِ قداستِ مکان کم­رنگ و منقطع است. در این بحث به تحلیل این انقطاع پرداخته‌ شده است. روش تحلیل این پژوهش به مباحث هرمنوتیکِ مدرن وابسته است که بر نقش مخاطب در فهم و آفرینش معنا تأکیددارند. در این راستا پس از دسته‌بندی انواع بناهای مقدس با توجه به اراده خداوندی یا میل استعلایی بشر، در مسیر تحلیل ...  بیشتر

طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری

منوچهر تمیزی؛ جمال‌الدین سهیلی؛ حسین ذبیحی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 75-84

چکیده
  توجه به موضوع آموزش طراحی معماری می‌باید همواره در اولویت کاری برنامه ریزان نظام آموزش معماری قرار گیرد. هدف از این مطالعه، طراحی و آزمون مدل تجویزی استمرار خلاقیت در طراحی معماری بوده است.مدل تجویزی بر پایه دلالت‌های تحلیلی ساختاری از مدل‌های عینی موجود به دست آمد. جهت آزمون مدل از روش نیمه ­تجربی استفاده شد. از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر

برنامه ریزی فرهنگی و ارائه شیوه محاسبه سرانه برای طراحی موزه (نمونه موردی : موزه شهدای شهر شیراز)

زهرا برزگر

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، صفحه 85-96

چکیده
  «موزه‌ها ابزار حفظ هویت فرهنگی و به زبان دیگر اساس دوام و بقای جامعه هستند.» اما ساخت موزه بر اساس نیازسنجی و سرانه موردنیاز واقعی توجیه‌پذیر و ممکن است. رویکرد اصلی مقاله حاضر، تخمین سرانه‌ها و مساحت‌های موزه شهدا در شهر شیراز است و هدف، دست‌یابی به روش مطلوب تخمین تعداد بازدیدکنندگان و مساحت ریز فضاهای موزه شهدا و ارائه ...  بیشتر