کاربردی معماری
سنجش امکان توجه به مؤلفه‌های فرهنگی در آموزش دورۀ پایۀ طراحی معماری

افرا غریب پور

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 5-20

چکیده
  حرفۀ معماری و به تبع آن آموزش معماری فرایندی است که به‌شدت متأثر از عوامل فرهنگی هر سرزمین است. از آنجا که دورۀ پایۀ طراحی معماری بخش مهمی از دورۀ آموزش را در بر می‌گیرد نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت دانشجویان و رویکرد ایشان در رابطه با معماری و موضوعات مرتبط با آن از جمله فرهنگ دارد. در این مقاله از یک‌ سو با مقایسه‌ برنامه‌های دوره ...  بیشتر

مطالعه موردی شهرسازی
تأثیر سرعت گرایی بر تحولات ساختار شهر در مقیاس جهانی و ایران؛ (مطالعه موردی: شهر شیراز)

آزاده پورتزک؛ سید حسین بحرینی؛ محمد نقی زاده

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 21-36

چکیده
  سرعت در قالب فناوریهای مدرن اخیر، به تغییرات گسترده، شتابان و غیرمنطیق بر بستر اجتماعی-کالبدی شهرها دامن زده است. هدف کلان و نظری این نوشتار، بررسی ابعاد گوناگون سرعت، برقراری ارتباط دوسویه میان مفاهیم سرعت و ساختار شهر از طریق استخراج و دسته بندی اعصار چندگانه سرعت در مقیاس جهانی و ایران، و مقایسه تحلیلی-انطباقی آنها میباشد. هدف ...  بیشتر

کاربردی شهرسازی
نقش مدیریت هوشمند در برنامه‌ریزی کالبدی شهر برای کاهش آثار زمین لرزه

اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی؛ مهران احسانی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 37-50

چکیده
  ارزیابی و پایش برنامه‌های مدیریت خطرپذیری از شاخص‌های مدیریت هوشمند شهری است. در این تحقیق ضمن تأکید بر الزامات شهر هوشمند، به نقش کلیدی مدیریت هوشمند در پشتیبانی از تصمیم‌گیری برای پیشگیری، آمادگی و کاهش خطرپذیری کالبدی یک شهر برای زمین‌لرزه اشاره می‌گردد. روش مطالعه از نوع کتابخانه‌ای و شامل گردآوری اطلاعات و سوابق موضوع، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
تبیین مفهوم منظر آیینی و بررسی جلوه های تبلور آن

ریحانه خرم رویی؛ امین ماهان؛ احمد علی فرزین

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 51-62

چکیده
  منظر پدیده‌ای عینی-ذهنی است که در پی فهم انسان از محیط شکل گرفته و در بستر تاریخ و زمان اشکال مختلف به خود می‌گیرد. در این میان گاه منظر با مفاهیم هویت بخشی همچون فرهنگ و آیین عجین شده و جلوه‌های عینی و ذهنی ویژه‌ای را با توجه به موقعیت-های مکانی خاص، بوجود آورده است. از این رو این مقاله سعی دارد تا با واکاوی مفاهیم منظر و آیین و بازشناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
شبیه سازی جریان در تونل باد و بهینه سازی شکل آئرودینامیک ساختمان‌های بلند برای بهبود ضریب پسا تحت تأثیر نیروی باد

عبداله بقائی دائمی؛ سید رحمان اقبالی؛ حسین معز؛ پیام بهرامی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 63-80

چکیده
  رفتارشناسی باد در اطراف ساختمان‌های بلند به‌عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در طراحی معماری و طراحی سازه شناخته می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تکنیک‌های آئرودینامیکی و بهینه‌سازی فرم در ساختمان‌های بلند برای کاهش نیروی پسا بود.برای شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و تونل باد از نرم‌افزار Autodesk Flow Design 2014 بهره‌گیری شد. این ...  بیشتر

مطالعه موردی طراحی شهری
باز زنده سازی در تقابل دو رویکرد جایگزینی اقشار اجتماعی و ماندگاری ساکنین (مطالعه موردی: محله اوچدکان اردبیل)

سیده زیبا عقیلی؛ ناصر بنیادی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 81-92

چکیده
  ترک ساکنین بومی و اصلی محله های تاریخی و قدیمی شهر و جایگزینی مهاجرین با سطح درآمد پایین پیامدهایی چون شکل گیری کانونهای بزهکاری، بحران هویت، توسعه افقی شهر، ایجاد شهرک های پیرامونی و حومه ای، مشکل تامین زیرساخت ها را به دنبال دارد. بنابراین ضرورت دارد در تقابل دو رویکرد جایگزینی اقشار اجتماعی و ماندگاری آنها مطلوبترین رویکرد بازسازی ...  بیشتر

کاربردی معماری
نسبت ضرورت و آزادی برنامه در تبیین دستگاه رفتار- فضا (مطالعه‌ی موردی فضاهای بینابین کتابخانه‌های ملی و دانشگاه تهران)

لیلا آرام؛ کاوه بذرافکن

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 93-106

چکیده
  تطبیق نیازهای متنوع کارکردی از طریق سازماندهی متناسب متغیرهای آن به ساختار فضایی صورت می‌گیرد که لازمه‌ی آن، درکی مفهومی از تاثیر دستگاه فضایی بر دستگاه رفتاری مرتبط با آن است. این نوشتار با بهره‌گیری از روش‌های کمی، توصیفی و از طریق پیمایش رفتارهای فضایی و با استفاده از مدل روند طراحی گونه‌ی آرمانی تلاش کرده تا بتواند وضعیت نحو ...  بیشتر

کاربردی
تبیین مد‌‌ل سرزند‌‌گی د‌‌انشجویان با توجه به نقش محیط

مرجان خان محمدی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 107-120

چکیده
  با توجه به این‌که محیط، بستر شکل‌گیری بسیاری از ویژگی‌های رفتاری است. توجه و تد‌‌قیق د‌‌ر ویژگی‌های محیطی فضاهای آموزشی د‌‌ر راستای ارتقاءء آموزش امری ضروری می‌نماید‌‌. لذا بر همین مبنا این پژوهش باهد‌‌ف ارتقاء سرزند‌‌گی د‌‌انشجویان و پاسخ به سؤال چیستی و چگونگی عوامل تأثیرگذار د‌‌ر کیفیت سرزند‌‌گی محیط آموزشی، نخست ...  بیشتر