مطالعه موردی معماری
مدل پیشنهادی مشارکت کاربر در فرآیند برنامه‏‌د‏هی مدرسۀاجتماعی (مطالعه موردی: دبستان ام‌‏البنین در محله ملاصدرای اصفهان)

لیلا افروزه؛ محمدرضا ثقفی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 5-16

چکیده
  یکی از علل نارضایتی اغلب کاربران از معماری مدرسه، اختلاف‏نظر بین کاربران مدرسه و برنامه‏ریزان است؛ بنابراین ضروری است که برنامه‏دهی مدرسه با مشارکت اعضایی حاصل شود که متعلق به همسایگی مدرسه‏اند. هدفِ این تحقیق دستیابی به برنامه‏دهی مشارکتی مدرسه‏ اجتماعی و نمایش فرایند مشارکت کاربر می‏باشد؛ در این راستا از نظرات کاربران ...  بیشتر

کاربردی
گونه شناسی فرم شهر و ساختار فضایی پایدار؛ با نظری بر کلانشهر تهران

آزاده قرائی؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 17-32

چکیده
  فرم و ساختارفضایی شهر، از ابعاد مهم شناخت و تحلیل شهر می‌باشند. بررسی ادبیات نظری پیرامون مفاهیم ساختار فضایی، فرم شهری، استخوان‌بندی، شکل‌شهر و... نشان می‌دهد تشتت آراء در این حوزه‌ها بسیار است؛ لذا محقق با استفاده از روش‌های پژوهش قیاسی به‌دنبال تبارشناسی و واکاوی دقیق مفاهیم فرم و ساختار‌فضایی شهر است. از طرف دیگر، یکی از مهم‌ترین ...  بیشتر

مطالعه موردی برنامه ریزی شهری
ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه(مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد)

حمید احمدزاده کرمانی؛ بهرام امین زاده گوهر ریزی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 33-44

چکیده
  سوانح طبیعی همواره چالشی بزرگ در دستیابی به توسعه پایدار جوامع انسانی بوده است. نگاهی که تا کنون در مدیریت سوانح و مدیریت شهری وجود داشته ،بیشتر نگاه مقابله ای و کاهش مخاطرات بوده است. حوزه ادبیات مخاطرات در یک تغییر پارادایم از (ارزیابی مخاطرات) به سمت (تحلیل آسیب پذیری) تغییر رویه داده است. در پژوهش پیش رو با توجه به تبیین رابطة تاب ...  بیشتر

کاربردی معماری
نقش اجتماع‌پذیری محیط‌های آموزش معماری بر یادگیری دانشجویان: تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری

الهام جعفری؛ حمزه غلامعلی زاده؛ محمود مدیری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 45-60

چکیده
  در این پژوهش تصور بر آن است که یادگیری دانشجویان معماری در محیط آموزشی آنان، صرفنظر از سایر عوامل با اجتماع‌پذیری قرارگاه‌های موجود در محیط کالبدی آموزش ارتباط دارد. لذا ضمن آزمون اثربخشی اجتماع‌پذیری بر یادگیری دانشجویان، به تعیین عوامل موثر در ایجاد و افزایش اجتماع‌پذیری پرداخته شده است. در این ارتباط، به کمک روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ...  بیشتر

مطالعه موردی برنامه ریزی شهری
اولویت بندی قابلیت ها و جاذبه های گردشگری در محدوده های بازآفرینی شده تاریخی (مطالعه موردی: محدوده تاریخی زندیه شیراز)

سید کمال الدین شهریاری؛ علی کریم زاده؛ شهرزاد شهریاری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 61-74

چکیده
  شناخت قابلیتها و جاذبه های گردشگری، در راستای توسعه شهری و ارتقاء حضور گردشگران، حائز اهمیت می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی قابلیتها و جاذبه های گردشگری در محدوده های بازآفرینی شده تاریخی، می باشد. در گام اول، جهت شناسایی اصول بازآفرینی گردشگری محور با روش تحلیل محتوا، به ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن ﻧﻈﺮی شامل ﺗﻌﺎرﯾﻒ و بررسی دﯾﺪﮔﺎه و نظریات ...  بیشتر

مطالعه موردی معماری
ارزیابی پیامدهای ناشی از تجمیع سکونتگا‌های روستایی (مطالعه موردی: طرح تجمیع روستاهای شرق استان گلستان)

معصومه نیاستی؛ سید امیر حسین گرکانی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 75-86

چکیده
  بشر همواره در زندگی خود با مخاطرات طبیعی مواجه بوده و سعی در کاهش جبران خسارت‌های جانی و مالی آن داشته است. در این میان ارزیابی اقدامات گذشته از اهمیت بالایی برخوردار است تا امکان اتخاذ بهترین تصمیمات را در مورد سوانح آتی با توجه به سانحه‌خیزی کشور ایران فراهم سازد. هدف این پژوهش، ارزیابی پیامدهای ناشی از بازسازی و جابه‌جایی روستاها ...  بیشتر

کاربردی معماری
ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی-اجتماعی بر حس مکان در فضاهای باز مجتمع مسکونی

سعید نوروزیان ملکی؛ ندا امیدی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 87-98

چکیده
  افزایش تصاعدی جمعیت شهری و ساخت و ساز مسکن در قالب مجتمع‌های مسکونی و نگاه کمی‌گرایانه به عناصر کالبدی، پیامدهایی نظیر بیگانگی انسان با مکان و کاهش حس مکان را در پی دارد. هدف این تحقیق را می‌توان «ارائه راهکارهای طراحی فضاهای باز مسکن در جهت افزایش حس مکان در محیط مسکونی» دانست. در مرحله نخست، از مطالعات کتابخانه‌ای استفاده ...  بیشتر

کاربردی معماری
بررسی نقش مولفه های بصری فرم بر ادراک و تاثیر آن بر ایجاد انگیزش در افراد

میترا فرجی؛ فاطمه ابراهیم زاده نوایی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 99-108

چکیده
  ادراک متفاوت از محرک های مشابه می توان نتیجه ی در آمیختن عوامل متعددی باشد.در ادراک یک بنای معماری عناصر تشکیل دهنده ی فرم بنا در زمره ی عوامل محیطی تاثیرگذار است به گونه ای که میتوان تاثیر این عناصر بر کاربران را پیش بینی و سبب افزایش ویا کاهش کاربران یک بنا شد.در این پژوهش عوامل موثر بر ادراک بصری افراد نسبت به کاربرد فرم در طراحی معماری ...  بیشتر