کاربردی
توزیع فضایی تاب آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلانشهر تهران

الناز باقرنژاد؛ محمدمهدی عزیزی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 5-18

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15049

چکیده
  خسارات بسیار جانی و مالی ناشی از سوانح طبیعی در کلان‌شهرها ضرورت ارزیابی و ارتقای تاب‌آوری پیش از وقوع حادثه را نشان‌ می‌دهد. کلان‌شهر تهران که مستعد زمین‌لرزه است، نیز از این امر مستثنا نیست. لذا در مقاله حاضر، مجموعه‌ای از شاخص‌های تاب‌آوری از سه مدل ۱BRIC، ۲CRI و ۳CDRI، شناسایی‌شده و جهت ارائه شاخص ترکیبی چندبعدی تاب‌آوری کلان‌شهر ...  بیشتر

مطالعه موردی طراحی شهری
بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تاکید براقتصاد خلاق (مطالعه موردی: محله بازار شهر دزفول)

سیده معصومه بزرگ زاده کلوری؛ سید نادر پورموسوی؛ بهزاد وثیق

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 19-30

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14216

چکیده
  هدف کلی از پژوهش حاضر، توسعه اقتصادی است که با ایجاد در نظام مدیریت شهری در کنار دسترسی به خدمات، امکانات و بهره‌برداری از قابلیت‌های اجتماعی ساکنان محله‌ مقدور می‌گردد. این تحقیق با سنجش مؤلفه‌های محرک اقتصادی خلاق، به‌اندازه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها با برداشت‌های ...  بیشتر

مطالعه موردی معماری
بررسی تطبیقی باغ‌های ایرانی چهل‌ستون و هشت‌ بهشت اصفهان با پارامترهای پایداری منظر در پاسخگویی به اهداف اقلیمی منطقه گرم و خشک

هانیه فدایی تمیجانی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ سید امیر منصوری؛ محسن فیضی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 31-42

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14223

چکیده
  فضاهای سبز شهری مانند باغ و پارک، در انطباق با شرایط اقلیمی می‌توانند به‌عنوان منظر پایدار، موجب کاهش آلودگی زیست‌محیطی شوند. ازجمله این فضاها می‌توان به باغ‌های تاریخی ایران‌زمین اشاره نمود. هدف این پژوهش دستیابی به ضوابط و معیارهای طراحی باغ‌های ایرانی مناطق گرم و خشک بوده که بتوانند در هماهنگی با ضوابط امروز در طراحی منظر ...  بیشتر

کاربردی معماری
نقش شاخص‌های مرکزیت شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌دهی فضایی مبتنی بر سوابق طراحی (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان‌ها)

رمیصاء رحمتی گواری؛ هادی قدوسی فر؛ منصوره طاهباز؛ فاطمه زارع میرک‌آباد

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 43-54

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14211

چکیده
  سازمان‌دهی فضایی، مرحله‌ای بسیار حائز اهمیت به‌خصوص در طراحی پلان‌های کارکردی است. جهت سازمان‌دهی کارکردی نیاز است فضاها به‌درستی جانمایی شوند. معماران در مراحل مختلف طراحی از سوابق طراحی بهره می‌برند. فرض اصلی این پژوهش مبتنی بر این موضوع است که می‌توان از سوابق طراحی، شاخص‌های لازم برای ارزیابی روابط فضایی پلان را در مرحله ...  بیشتر

مطالعه موردی
تحلیلی بر خوانش مخاطبان از فضای شهری (مطالعه موردی: ساکنان قدیمی محله تجریش)

هما هدایت؛ فرح حبیب

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 55-64

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15935

چکیده
  فضای شهری را می‌توان متنی حامل معانی تصور کرد که خوانندگان، کاربران آن هستند. از میان نظرات مطرح در برخورد با مقوله معنا در متن، علم هرمنوتیک و خصوصاً رویکرد مخاطب محور در این مقاله مورداستفاده قرارگرفته است. هدف از این مقاله خوانشی بر میدان تجریش از دیدگاه یک گروه از مخاطبان آن (ساکنان قدیمی محله تجریش) است. در پی این خوانش معیارهایی ...  بیشتر

کاربردی معماری
بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی بر ارتقاء راندمان عملکردی فضا در خانه‌های روستایی با تکیه بر نقش الگوهای رفتاری

علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 65-80

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14224

چکیده
  عملکرد مطلوب فضا، موضوعی است که تحت تأثیر شرایط مختلفی شکل می­گیرد. در همین ارتباط الگوهای رفتاری و نظام­های فعالیتی جاری در یک فضا ازجمله مواردی هستند که بر کیفیت عملکردی آن تأثیر زیادی دارند و این موارد نیز تا حد زیای تابع شرایط و هنجارهای فرهنگی حاکم بر جامعه هستند. بر همین اساس می­توان به ارتباط میان ارزش­های فرهنگی و کیفیت ...  بیشتر

مطالعه موردی شهرسازی
سنجش عوامل مؤثر بر کیفیت زیبایی‌شناختی در مسکن شهری (مطالعه موردی: محله جمال آباد)

افسانه معصومی؛ مریم قلمبر دزفولی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 81-94

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15936

چکیده
  دست‌یابی به محیطی مطلوب و زیبا ، توقعی است که هر شهروند از محیط دارد. هدف این مقاله تدوین عوامل موثر بر کیفیت زیبایی شناسی در مسکن شهری است. پژوهش از نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است و بر اساس هدف بنیادی-کاربردی  می باشد. درجمع آوری اطلاعات که از  شیوه کیفی و محتوایی با استفاده از مطالعات اکتشافی صورت گرفت. نتایج بدست آمده از مطالعات، ...  بیشتر

مطالعه موردی شهرسازی
شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان از دیدگاه کنش متقابل در مراکز چندمنظوره شهری (مطالعه موردی: مرکز چندمنظوره کوروش)

شارین شیرمحمدیان؛ شادی عزیزی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 95-108

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.15021

چکیده
  امروزه فراغت و چگونگی گذران آن در محیط­های نوظهور شهری موضوع موردتوجه بسیاری از شهر سازان است. ازاین‌رو، این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت فراغت زنان در مراکز چندمنظوره به‌عنوان فضای جدید تعاملات شهری در عصر حاضر می‌پردازد. با بررسی ادبیات موضوع در سه زمینه فراغت در عصر حاضر، فراغت زنان و مراکز خرید چندمنظوره شهری عوامل ...  بیشتر