مطالعه موردی برنامه ریزی شهری
آسیب‌شناسی پایداری محله‌های شهری با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران)

زهرا فتاحی؛ علی شماعی؛ علی موحد

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14472

چکیده
   این پژوهش بهآسیب­شناسی پایداری محله‌های 26 گانه منطقه یک تهران با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی پرداخته است. هدف اصلی توزیع فضایی آسیب‌های اجتماعی در سطح محلات و بسترسازی برای مدیریت کنترل، کاهش توسعه پایدار محله­ای است. هویت شهری از شاخص‌های توسعه پایدار است. روش پژوهش اکتشافی–تحلیلی است. داده‌ها و اطلاعات از طریق منابع ...  بیشتر

مطالعه موردی معماری
تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)

علیرضا تغابنی؛ علی اکبر صارمی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 17-28

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14219

چکیده
  معماری کیچ، یکی از انواع آفت‌ها درحرکت‌های خلاق به شمار می‌رود که شناختن آن و گونه شناسی این نوع معماری و بازشناسی و ریشه‌یابی آن در معماری امروز، ما را به شناخت بهتری از خود و روش‌هایمان می‌رساند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیلی بر گونه شناسی «کیچ» در بناهای معاصر ایران و شناسایی معیارها و مشخصه‌های این معماری در ایران است. ...  بیشتر

کاربردی
شناسایی اصول و تدوین مدل بازآفرینی محله با رویکرد پایداری اجتماعی با بهره‌گیری از روش دلفی

ماندانا ملک؛ علیرضا عندلیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 29-44

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.16286

چکیده
   پایداری اجتماعی یکی از ابعاد سه­ گانه توسعه پایدار و بازآفرینی یکی از متأخرترین رویکردهای مواجهه با مسائل و مشکلات محلات شهری، است. هدف این مقاله، تبیین ابعاد و مؤلفه‌های بازآفرینی محلات شهری و اصول کلان و سیاست­ های پشتیبان آن با رویکرد ارتقاء پایداری اجتماعی است. روش تحقیق، بر مبنای مطالعات اسنادی بوده، ضمن بهره­گیری از ...  بیشتر

مطالعه موردی
ارزیابی ذهنیت مردم در خصوص راهکارهای استفاده از رنگ و نور در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری (مطالعه موردی: کاربرد روش تحقیق کیو در خیابان سی متری اردبیل)

توحید حاتمی خانقاهی؛ لیلا عبدالعلی زاده؛ مهرداد ابراهیمیان

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.16287

چکیده
  امروزه شاهد توجه تحقیقات علمی به خواسته‌های مردم در ارتقای کیفیت فضاهای شهری هستیم. از بین مجموعه عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت فضاهای شهری، رنگ و نور به‌عنوان روش‌های در دسترس با تأثیر زیاد، نقش مهمی بر عهده دارد. هدف این پژوهش ارزیابی مؤلفه‌های ذهنی مرتبط با طراحی جهت ارتقاء کیفیت فضاهای شهری به کمک رنگ و نور جهت بهره­برداری توسط ...  بیشتر

مطالعه موردی معماری
خوانش مؤلفه‌های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی‌های رضا)

ریحانه خرمی روز؛ محمد منصور فلامکی؛ ویدا نوروز برازجانی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14218

چکیده
  جنسیت به‌عنوان مقوله­ای اجتماعی و متأثر از فرهنگ جامعه و متغیر در طول زمان، با واژه جنس که به مسائل زیست­شناختی و تفاوت­های فیزیکی اشاره می‌نماید متفاوت است. این مقاله در­صدد بررسی ارتباط جنسیت و فضا بوده و با تبیین مؤلفه‌های برگرفته از جنسیت و تحلیل آنان در مراکز خرید، در پی رسیدن به تعادل جنسیتی در فضا است. نتایج مشخص می‌نماید ...  بیشتر

مطالعه موردی برنامه ریزی شهری
شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر شکل‌گیری شهرهای خلاق میانه اندام با استفاده از آینده-پژوهی (مطالعه موردی: شهر بناب)

علی مجنونی توتاخانه

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14660

چکیده
  مفهوم شهر خلاق میانه­اندام از توجه به ابعاد منحصربه‌فرد انسانی و محیطی این شهرها ناشی می ­شود که به دلیل جدید بودن موضوع، نیازمند تحلیل بیشتر به برای شناسایی پیشران ­های کلیدی است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران­ های کلیدی در شکل­ گیری شهرهای خلاق میانه ­اندام بناب است. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر ماهیت تحلیلی- اکتشافی ...  بیشتر

مطالعه موردی
تحلیل تعادل منطقه‌ای بر مبنای شاخص‌های ترکیبی نظریه مرکز-پیرامون و گردشگری پایدار(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

زینب میرسندسی؛ بهناز امین زاده

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.16290

چکیده
  یکی از مسائل مهم منطقه‌ای، عدم ‌توجه به توان‌های درونی منطقه و درنتیجه وابستگی آن‌ها به مناطق هم‌جوار است، درحالی‌که خود دارای توان و ظرفیت‌های محیطی برای فعالیت‌هایی مانند گردشگری می‌باشند. گردشگری پایدار ابزاری قوی برای توسعه مناطق و تعادل‌بخشی آن‌ها محسوب ‌می‌شود. هدف این پژوهش بررسی چگونگی استفاده از پتانسیل‌های گردشگری ...  بیشتر

مروری معماری
واکاوی تاریخ‌گرایی در کتب تألیفی دهۀ 80 ه.ش. حوزۀ معماری معاصر ایران

علیرضا جزء پیری؛ مهرداد متین

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 103-122

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14594

چکیده
  موضوع پژوهش، پردازش تاریخ‌گرایی در معماری معاصر ایران است. نشانه‌های تاریخی در معماری، بارزترین مشخصۀ تاریخ‌گرایی در حوزۀ معاصر است. سؤال پژوهش «چگونگی نمود تاریخ همچنین نشانه‌های تاریخ‌گرایی در دوره بندیهای تألیفات معماری معاصر؟» و فرضیه «عینیت یافتن نشانه‌های تاریخی همچنین امکان دوره بندی آثار معاصر بر اساس شاخصه‌های ...  بیشتر