سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری

خشایار کاشانی جو؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، صفحه 3-14

چکیده
        حمل و نقل همواره یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر ساختار شهرها بوده است. اما بویژه در یک سده اخیر با گسترش انواع وسایل نقلیه موتوری و تغییرات فزاینده جمعیتی به یکی از اصلی ترین مشکلات شهرنشینی بدل گردیده است. رویکردهای نظری به حمل و نقل درون شهری نیز طی دوره­های زمانی مختلف از روندی متفاوت برخوردار بوده است. پژوهش ...  بیشتر

مفهوم ماهیت شهر و معرفی شاخصها و معیارهای سنجش آن در دوران معاصر

نیما جهان بین

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، صفحه 15-26

چکیده
        از آن جا که هر گونه تصمیم­سازی درباره­ی وضعیت، مستلزم شناخت درست آن وضعیت است و عمیق­ترین لایه­ی شناخت  هر پدیدار، شناخت وجود آن پدیدار است، این مقاله با توجه به بحران­هایی­که در حال حاضر گریبانگیر شهر در ایران معاصر است، تلاش می­کند برای شناخت دقیق وضعیت شهر ایرانی تعریفی دقیق از ماهیت شهر مبتنی بر ...  بیشتر

نقش سازه در ساختار زیباشناسی معماری معاصر

آژنگ بقایی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، صفحه 27-39

چکیده
       پیوند فرم معماری و سازه براساس شواهد بسیار در معماری گذشتۀ ایران به خصوص سلجوقی و تیموری و در اروپا (بویژه گوتیک) و همچنین معماری بومی اکثر کشورهای جهان وجود داشته است. به تدریج این پیوند در پی تحولات معاصر می­تواند دستمایه­ای باشد تا این دو خویشاوند (معماری و سازه ) زیبایی و استواری جدیدی را شکوفا کنند. این مقاله، بررسی ...  بیشتر

تعیین محدوده آسایش حرارتی در شرایط آب و هوای خشک (مطالعه موردی: شهر یزد)

محمد حسن صادقی روش؛ سید مهدی طباطبائی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، صفحه 39-46

چکیده
  در فرایند توسعه همگام با محیط زیست، ارزیابی آسایش حرارتی  به صورت بومی ضروری می باشد، زیرا با تعیین این حدود از اتلاف مقدار متنابعی از انرژی جلوگیری می شود. بیش از 60 درصد وسعت ایران در اقلیم خشک و فراخشک  واقع شده است، بنابراین شناسائی محدوده های آسایش در این اقلیم اهمیت مضاعفی می یابد. به منظور محاسبه محدوده آسایش حرارتی در شرایط ...  بیشتر

رویـکردی تحلیلی به مقوله جنسیت و تأثیر آن در کیفیت فـضا (نمونه مورد مطالعه: پارک فجر تبریز)

مهروش کاظمی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، صفحه 47-58

چکیده
            "جنسیت"1به عنوان یک مقوله اجتماعی و هم ساخته2 و متاثر از فرهنگ حاکم برجامعه، با واژه"جنس"3 که عموماً برای بیان همان مقوله فقط از دیدگاه زیست شناختی بکار می­رود متفاوت است. این مقاله در بررسی ارتباط موجود بین جنسیت و معماری، مشکلی تحت عنوان "جنسیتی شدن  فضا" را با تمرکز بر فضای پارک به عنوان فضای عمومی ...  بیشتر

برنامه ریزی سبزراه ها: از برنامه های محلی تا برنامه ریزی جامعه مسیرهای چند منظوره ملی

سیمین حناچی؛ مریم غزنوی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، صفحه 59-70

چکیده
        عبارت سبزراه برای مسیرهایی به کار می­رود که  انسجام محیط زیست را در زیرساختار شهری محافظت می­کنند، سبزراه­ها به عبارتی پارک­های خطی پیوسته، جدید و یا به نوعی زیرساختارهای سبز شهری هستند، با توجه به اینکه   شهرگرایی و افزایش جمعیت شهری در ایران همانند کشورهای دیگر تعارضاتی را میان توسعه شهر و محیط زیست، ...  بیشتر

ارائه راهکارهای جلب مشـارکت ساکنان مناطق اسکان غیر رسمی (در فرآیند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری)

برهان عبدی؛ علی سلطانی؛ محمدرضا بذرگر؛ جبار امجدی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، صفحه 71-82

چکیده
         در پژوهش­های مرتبط با برنامه­ریزی و طراحی شهری و همچنین طرح­های ساماندهی مناطق غیر رسمی، سخن از مشارکت بسیار بکار رفته، با این وجود راه­های موثر بر ایجاد انگیزه مشارکت در فرآیند تهیه و اجرای طرح­ها هنوز تا حدودی مبهم و ناکافی است. نتیجه آنکه اغلب در کشورهای در حال توسعه، علیرغم مباحث بسیار گسترده در این عرصه؛ ...  بیشتر

تحلیلی از تعامل فرهنگ و کالبد شهر(نمونه موردی: اصفهان- صفویه)

فرشته حبیب

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، صفحه 83-94

چکیده
  اخیراً در عرصه­های گوناگون علمی، تلاش­هایی صورت گرفته تا علوم را از انزوای شناخت شناسیک1 خود خارج کنند. چرا که علوم مختلف بیشتر سرگرم مناسبات درونی خود هستند تا دریافت واقعیت­ها.    شهرسازی  نیز با توجه به تحولات فکری، فلسفی و علمی اخیر، دستخوش تحولات بنیادین شده است. در شهرسازی امروزی بسیاری از مردم گرایش به خدمات شهری ...  بیشتر

تحلیلی از فضا‌های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی (بررسی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)

منوچهر فروتن

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، صفحه 95-106

چکیده
        این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که چه تحولاتی در  فضاهای شهری از دورة ایلخانی تا ظهور مکتب اصفهان در دوره صفوی صورت گرفت و زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این تحولات چه بود؟ برای پاسخ به این سؤال با رویکردی تفسیری- تاریخی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، تحولات شهرسازی در شهرهای واجد آثار شهرسازی ...  بیشتر

میدان؛ فضاهای تعریف نشده شهرهای ایرانی

محمد حسن ابراهیمی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، صفحه 107-120

چکیده
        هدف ازین نوشته مروری بر چگونگی، شکل­گیری، عملکرد و سرنوشت میدان ایرانی است که به علت                     از هم گسیختگی فضایی موجود در کالبد و عملکردش، و نیز هرج و مرج جاری در تجسم هویت این عنصر شهری در عرصه طراحی و شکل بخشی، در اینجا به عنوان فضایی تعریف نشده موسوم گردیده ...  بیشتر