ارزیـابی و تحلیل اثربخشی پل های عابر پیاده درون شهری

هاشم نیکو مرام؛ حسین وظیفه دوست؛ سروش خانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، صفحه 3-12

چکیده
  استفاده گسترده از اتومبیل در جوامع صنعتی سبب تغییر سیستم‌های شهرسازی گردید. این امر موجب شد مهندسین شهرسازی اولویت را به وسائل نقلیه  دادند. پس از پایان جنگ جهانی دوم رویکرد جدیدی در شهرسازی شکل گرفت، این جنبش ایجاد فضای اختصاصی عابرین پیاده و اولویت دادن به آن‌ را مد نظر قرار داد. پل عابر پیاده یکی از این دستاوردها است. طبق آمار ...  بیشتر

بـررسی و تحلـیل نقـش سینـما در انتقـاد از شهر سـازی مدرن

سیامک پناهی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ مهرداد نوابخش

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، صفحه 13-24

چکیده
    این مقاله حاصل پژوهشی در "چگونگی نقش سینما در انتقاد از شهرسازی مدرن"  است. در این تحقیق، با روش تحلیلی و توصیفی با تکیه بر روش نشانه شناسی لایه ای ( تحلیل فیلم با دیدگاه محور همنشینی1 لایه‌های متن2، بافت3، بینامتن4، رمزگان5 و رسانه ها6) و تحلیل سه گانه اروین پانوفسکی7  ( ادراک اولیه ،ادبیات موضوع و هرمنوتیک8) در تمامی لایه‌های ...  بیشتر

هویت ایرانی بادگیر و پیشینه یابی آن در معماری ایران

مهناز محمودی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، صفحه 25-34

چکیده
  یکی از اجزای بناهای بومی ایران در اقلیم گرم بادگیر است که بعنوان یک سیستم سرمایشی ایستا، تهویه مطبوع را با استفاده از انرژی تجدید پذیر باد فراهم می آورده است. بادگیر از شاهکارهای معماری ایران محسوب می شود که قدمت و پیشینه استفاده از آن در ایران به علت قرار­گیری آن در مرتفع ترین بخش بنا یا به عبارتی اولین قسمتی که در معرض تخریب قرار ...  بیشتر

ارزیــابی اثـرات زیست محیطی استقـــرار کاربـری ها بر شاخص هـای کــمی و کیــفی رودخــانه ها

شیوا آجیلیان ممتاز

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، صفحه 35-44

چکیده
         گردش در طبیعت بخشی از مجموعه گردشگری است که بر مسافرت هدفمند به مناطق نسبتاً طبیعی برای مطالعه مناظر گیاهان و جانوران و جنبه های فرهنگی معاصر یا گذشته موجود در این مناطق اطلاق می شود.حال در صورت افزایش ناگهانی گردشگری به منطقه ای آثار زیست محیطی جبران ناپذیری بر محیط وارد می گردد.از این رو نیازمند ارزیابی اثرات ...  بیشتر

رویکردی تحلیـلی بر نظریه های طراحی کریستوفر الکسـاندر

ناهید مهاجری؛ شیوا قمی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، صفحه 45-56

چکیده
  در نظریات کریستوفر الکساندر1 دو جریان فکری عمده و متمایز ملاحظه می گردد. وی ایده های قبلی خود را        به طور کامل رد نمی کند بلکه آنها را بسط و پرورش می دهد. نظریه­های وی ابتدا براساس خردگرایی دکارت پایه گذاری شد: مشکلات به کوچکترین اجزاء تقسیم و هر جزء جداگانه بررسی و در نهایت به راه حلی کلی منجر گردید. بعدها در مسیری ...  بیشتر

برنامه ریزی توسعه درون شهری، روش ها و ضرورت ها

سید مهدی فخراحمد؛ محمدرضا پورجعفر؛ علی اکبر تقوایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، صفحه 57-67

چکیده
  توسعه پایدار شهر زمانی اتفاق خواهد افتاد که به تمامی اجزای تشکیل دهنده شهر توجه شود . در توسعه درونـی و درگسترش قلمرو فضایی، شهرهای امروزی کمتر از نظامی برنامهریزی شده تبعیت شده، لذا برخی قابلیتها از جمله زمینهایقابل بازیافت شهری و خصوصاً زمینهای خالی و بلا استفاده درون شهری ، به خوبی شناسایی نمیگردند کـه بـا شناسـاییاین زمینهای ...  بیشتر

مـکــان

آتوسا مدیری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، صفحه 69-79

چکیده
  هدف مقاله بررسی نظریات مکان در چهارچوب سه رویکرد اثباتی ، انتقادی و پدیدارشناسانه است. در بخش نخست به تعاریف مکان با رویکردی همه جانبه و در بخش دوم به نظریات پدیدارشناسان و مفاهیم اصلی بسط داده شده توسط رالف و شولتز پرداخته می­شود. بخش سوم مقاله انتقادهایی است که عمدتاً مسی و هابرماس به رویکرد صرف پدیدارشناسی مکان ارائه می­کنند. ...  بیشتر

نقش پژوهش در فــرآیند آموزش طراحی معمــاری

محمد شریف شهیدی؛ محمدرضا بمانیان؛ مهزاد یالپانیان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، صفحه 81-92

چکیده
  مقاله حاضر به نقش پژوهش در فرآیند آموزش طراحی معماری پرداخته است. با نگاهی به پیشینه تحقیق، ابتدا پنج مدل مختلف طرحمایه- آزمون، تجزیه و ترکیب، تجربی، منطقی و تداعی گرا که نشانگر رابطه بین پژوهش و طراحی است مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به بررسی مدلهای کارآمدتر در آموزش طراحی بر اساس مولفه های پژوهش پرداخته خواهد شد. در این مدلها، ...  بیشتر