نقش فضای مرزی – پیوندی، در فرایند آفرینش معنا (ارزیابی توان معنا آفرینی فضا به کمک رویکرد نشانه شناسی)

شروین میرشاهزاده؛ غلامرضا اسلامی؛ علیرضا عینی فر

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، صفحه 5-16

چکیده
  توجه به تجلیات زیبایی در معماری مبتنی بر فرهنگ بومی از آنجا مایه دقت نظر است که می تواند راز توانمندی مظاهر معماری گذشته را در برانگیختن مخاطب و نیل به تجربه زیبایی شناختی آشکار نماید. به عبارتی نحوه بروز زیبایی در معماری ایرانی واجد ویژگیهایی به لحاظ زیبایی شناختی است که موجبات انبساط خاطر مخاطب را فراهم می نماید. لذا بازشناسی ویژگیهای ...  بیشتر

مرمت شهری و باززنده سازی کانون های اجتماعی و آسیب شناسی (نمونه موردی: بافت تاریخی محله جلفای اصفهان)

حسن اصانلو

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، صفحه 17-26

چکیده
  محور این نگارش بررسی تاثیر اقدامات انجام شده طی سالهای 1382 تا 1386 در ارتقا و بهبود تصویر ذهنی است که در ذهن ناظر از محور تاریخی و فرهنگی جلفا شکل گرفته است.  نگارش به صورت مقایسه ای پایاپای از دیدها و مناظر مشابه شهری طی سال های 1382 و 1386 شمسی از محله جلفا ارائه می گردد. مرمت شهری تنها در مجموعه عواملی که سعی در  حفظ و بهبود وضعیت کالبدی ...  بیشتر

رویکردی تحلیلی به تاثیر رویدادهای فرهنگی در کیفیت منظر موقت شهری

مریم چشمه قصابانی؛ نوشین کریمى

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، صفحه 27-36

چکیده
   رابطه متقابل انسان و محیط سبب ظهور مناظر موقت به عنوان رخدادهای مکانی بر پایه شرایط اجتماعی می گردد این مقاله با استفاده از روش توصیفی با استناد به متون و مصادیق موجود، در پی تدقیق و تحلیل جایگاه و تأثیر رویدادهای فرهنگی در کیفیت منظر موقت شهری است. ایده منظر موقت شهری به دلیل نقش آن در بروز رفتارهای اجتماعی خاص در محیط دارای اهمیت ...  بیشتر

نمادگرایی در تاج محل

حسین سلطان زاده

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، صفحه 37-48

چکیده
  تاج محل یکی از مشهورترین آرامگاه‌های موجود در جهان اسلام است که در دوره معاصر از مقصدهای مهم گردشگری نیز به شمار می‌آید. تاج‌محل نمادین‌ترین آرامگاه باقی‌مانده در جهان اسلام از جنبه طراحی معماری است که برخی از جنبه‌ها و مفاهیم و نمادپردازی‌های مربوط به طراحی آن هنوز به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته‌ است، زیرا این مجموعه ...  بیشتر

بروز مدرنیسم در معماری ترکیه و تقابل با جنبشهای ملی معماری

حمید ماجدی؛ جمال الدین سهیلی

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، صفحه 49-58

چکیده
    بروز مدرنیسم و تقابل با ملی گرایی در معماری ترکیه نتیجه جریانات فکری این کشور در عرصه های اجتماعی و سیاسی بوده است،به گونه ای که نفوذ مدرنیسم در ترکیه از اواخر امپراطوری عثمانی با مطرح نمودن برنامه تنظیمات که با هدف نوسازی و روزآمد شدن جنبه های حکومتی بود،آغاز شد. با تغییر نهادهای حکومتی عثمانی و جایگزینی حکومت جمهوری به رهبری ...  بیشتر

تأویل معماری پسامدرن از منظر نشانه شناسی

سید مصطفی مختاباد امرئی؛ امیر مسعود دباغ

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، صفحه 59-72

چکیده
  معماری در بازآمدهای زیباشناختی جهان امروز، محصولات متفاوتی را  از خود به ارمغان نهاده و زمینه ساز قرائتهایی نوین شده است. خوانشهای پسین متن معماری، واگشای اندیشه های متغیر پسامدرن بوده است. در این بسامد معماری، همواره با دو عنصر فرم و محتوا معنا می یابد. از دیرباز، همواره تفکیــک این دو، سهــل و ممتنع می نمود ولی باتوجه به خوانش ...  بیشتر

ضرورت مدیریت بحران های هویتی در فضاهای شهری

محمد نقی زاده؛ شیرین طغیانی

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، صفحه 73-82

چکیده
  مدیریت بحران مقوله ای نوپدید در زمینه مقابله با پیامدهای حوادث غیرمترقبه و بحران های ناشی از آنها است. مطالعات نشان می دهد تا کنون مدیریت بحران صرفاً به مشکلات کمی و مادی ناشی از سیل، زلزله و جنگ پرداخته و مشکلات کیفی و به ویژه بحران های معنوی مورد غفلت واقع شده است. یکی از این بحران های معنوی که سرچشمه بسیاری از بحران های دیگر به حساب ...  بیشتر

نظریه عمومی برای شهر های قرن بیست و یکم و انطباق آن با شرایط ایران

زهره داوود پور؛ داریوش اردلان

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، صفحه 83-92

چکیده
  در دهه های اخیر رویکردهای جدیدی در رابطه با مسائل شهری مطرح گردیده است. از این رو برای ارائه واقع بینانه تر نظریات مربوط به توسعه شهر، بررسی تحولات چند دهه اخیر شهرهای مختلف لازم است.و با شناخت سیر تکاملی آنها می توان الگوهای واقع گرایانه تری ارائه نمود. سیر تحول شهرها با توجه به عوامل مختلف موجب گردیده اثر این عوامل در توسعه شهرها مورد ...  بیشتر

هویت بخشی به شهر از طریق بهره‌گیری از عناصر طبیعی(نمونه موردی شهر همدان)

علی اصغر رحیمیون

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، صفحه 93-104

چکیده
  نبود رابطه منطقی بین کالبد شهر و عناصر سازنده هویت آن یک مسئله عام در شهرهای امروز است. هدف این تحقیق حل بحران هویتی شهرهای معاصر ایران از طریق شناسایی عناصر و پدیده‌‌های طبیعی و تعیین روشی برای چگونگی اثربخشی آنها در هویت شهرها است. فرضیه تحقیق بیان می‌کند که عناصر طبیعی شهرها در ارتقاء کیفیت کالبدی شهرها میتوانند اثربخش باشند و ...  بیشتر

خانه، سنت و باززنده سازی محله جوباره در اصفهان

محمدرضا پورزرگر

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، صفحه 105-117

چکیده
  شهرهای تاریخی ایران مجموعه ای از اجزا کوچکتر چون محله، بازار ، مسجد جامع و ارگ هستند و دیگر ریز فضاهای آن  شامل : بازارهای محلی، تکیه ، حسینیه، مناره ، میر ، آب انبار، معبر و گذر، سوق است. محله به عنوان بخشی خود کفا در شهرها واجد هویتی مستقل و به صورت واحدی اداری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی جزء اصلی تشکیل دهنده  شکل شهر محسوب ...  بیشتر