مقاله پژوهشی معماری
بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر کارایی انرژی پنجره‌های دوجداره در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: جبهه جنوبی ساختمان اداری در شهر تهران)

پیمان پیله چی ها؛ محسن بیات؛ مریم قاسمی نسب

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 5-14

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16498

چکیده
  حدود 32درصد انرژی در دنیا در ساختمان‌ها مصرف می‌شود. در میان راهکارهای متنوع برای کاهش این میزان مصرف، انتخاب انواع مناسب پنجره‌ها در پوسته ساختمان‌ها می‌تواند نقش مهمی در بهره‌وری انرژی آن‌ها داشته باشد. به دلیل تابش مستمر خورشیدی به جبهه جنوبی، در این مطالعه، تأثیر پارامترهای مختلف پنجره دوجداره همچون نوع شیشه و همچنین گاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شهرسازی
بازتاب تصویری فضای شهری دوستدار کودک در نقاشی کودکان 7 - 12 سال

ایمان قلندریان؛ زهرا یونسی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 15-28

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15713

چکیده
  فضاهای شهری در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان نقش منحصربه‌فردی دارند. ارتقاء کیفیت این فضاها می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی، تقویت تعاملات اجتماعی و پرورش خلاقیت مؤثر باشد. نقاشی کردن راهی برای ابراز توانایی و خلاقیتِ کودکان است. هدف این پژوهش، مطالعة تأثیرگذارترین شاخص‌ها بر ایجاد فضای شهری دوستدار کودک بر مبنای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
سبک‌های یادگیری دانشجویان معماری: مقایسة بین مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌های استان همدان

شیرین گوران؛ منوچهر فروتن؛ امید دژدار

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 29-42

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15939

چکیده
  شناخت سبک‌های یادگیری آموزش‌گیرندگان عاملی مهم در افزایش یادگیری و جلوگیری از هدررفتن استعداد‌ها و امکانات است. پژوهش حاضر باهدف شناخت و مقایسة سبک‌های یادگیری دو گروه کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا‌پیوسته معماری دانشگاه‌های مختلف استان همدان، کارکرد تحصیلی و ارتباط آن با جنسیت دانشجویان انجام‌گرفته است. پژوهش از کلیة دانشجویان ...  بیشتر

مروری معماری
تبیین الگوی فرایند طراحی فردمحور و مدل آموزش طراحی معماری بر مبنای تفاوت‌های شناختی یادگیرندگان

الهه السادات حسینی؛ محمد منصور فلامکی؛ عیسی حجت

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16357

چکیده
  بخشی از خطاهای آموزش طراحی معماری ناشی از نادیده‌گرفتن قابلیت‌های دانشجو و انجام برنامه‌های آموزشی هماهنگ است. این پژوهش به دنبال ارائه مدل فرایند طراحی و مدل آموزش دروس طراحی معماری بر مبنای تفاوت‌های فردی است. از طریق نظریه زمینه‌ای و با استفاده از یک پرسش‌نامه چند‌وجهی در میان مدرسان جوان دروس طراحی معماری، با کدگذاری باز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طراحی شهری
تبیین ارزیابی ذهنی مطلوبیت منظر صوتی بازار تبریز و اثرپذیری آن از تواتر و دلیل حضور افراد در بازار

عباس غفاری؛ مرتضی میرغلامی؛ بیتا شفائی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 59-72

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.17353

چکیده
  عوامل متعددی در مطلوبیت منظر صوتی اثرگذار هستند که دلیل حضور فرد در فضای شهری و تواتر مراجعه از جمله آن است. در تحقیق حاضر تأثیر این مسئله در مطلوبیت منظر صوتی بازار تبریز موردمطالعه قرار گرفته است. برای روشن شدن نحوه ادراک افراد مختلف از منظر صوتی بازار، از پرسش‌نامه استفاده شده که 384 نفر از سه گروه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. همبستگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
بررسی تأثیر مؤلفه‌های کاربردی مؤثر در طراحی پنجره کلاس‌های دروس عملی با تاکید بر استفاده بهینه از بازتابش نور روز در تهران

ساراالسادات کارگر؛ مهناز محمودی زرندی؛ مهدی خاک زند

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 73-88

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.15863

چکیده
  کیفیت نور روز از مهم‌ترین عوامل کیفی طراحی فضاهای آموزشی است که تأثیر بسیاری بر کارایی دانش‌آموزان دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مؤلفه‌های کاربردی پنجره بر بهره‌گیری مناسب از نور روز و کیفیت روشنایی در شرایط گوناگون می‌باشد. متغیرهای اصلی در این تحقیق؛ جهت، مساحت پنجره و انعکاس مصالح هستند که به‌عنوان عوامل مورد تحلیل در طرح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
بررسی نقش فرایند نزول عمق نسبیِ فضا در ارتقاء راندمان عملکردی «حیاط» در خانه‌های سنتی ایران

علی اکبر حیدری؛ مریم کیایی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 89-102

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16439

چکیده
  کنش‌های عملکردی در هر فضا تأثیر مستقیم بر میزان بازده عملکردی و درنتیجه تخصیص اوزان به فضاهای پیرامون خود دارد. یکی از این فضاها که بر تغییرات این میزان تأثیر بسزایی دارد، فضای حیاط است. براین اساس هدف از انجام این پژوهش، سنجش میزان راندمان عملکردی فضای حیاط با تأکید بر مفهوم شعاع عملکردی در انواع مختلف الگوهای خانه‌های سنتی ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
تبیین جایگاه تکنیک‌های استعاره و قیاس در فرایند طراحی معماری: از فهم تا حل مسئله

مریم نوری؛ شادی عزیزی؛ محمدیاسر موسی پور

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 103-118

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16034

چکیده
  در حوزه طراحی پژوهی، از مسئله طراحی سخن بسیار گفته‌شده است. همچنین بخش عمده مطالعات این حوزه، معطوف به یافتن تأثیر دو تکنیک مؤثر بر فهم و یا حل مسئله طراحی بوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که «تکنیک‌های استعاره و قیاس در کدام قسمت از فرایند طراحی معماری نقش مفیدتری را ایفا می‌کنند و آیا کارایی این تکنیک‌ها در تمام فعالیت‌های ...  بیشتر