محــــرمیت در معمــــــاری سنـتی ایــران

محمد کاظم سیفیان؛ محمدرضا محمودی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، صفحه 3-14

چکیده
  نقش غنی و زیبای جامعه سنتی، نتیجه غنا و زیبایی تار و پود معنوی آن است که طرحها و نقشهای کلی را به هم پیوند می دهد. اصول معنوی حاکم بر معماری سنتی ایران، ریشه های عمیقی در فرهنگ و اندیشه های این مرز و بوم داراست. اصل محرمیت به عنوان یک اصل حاکم بر تمامی شئون زندگی، به زیبایی در معماری سنتی ایران کالبد یافته و آثار و نتایج عمیقی در سازماندهی ...  بیشتر

سلسله مراتـب شهری و سنجـههای کیـفی در قـرآن

محمد حسن ابراهیمی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، صفحه 15-25

چکیده
  هدف این مقاله طرح و اشاره به وجود دو نوع معیار، برای سنجش و دسته‌ بندی مراکز و زندگی شهری به روایت قرآن کریم با استفاده از روش تحلیل محتوای متن است. در بخش نخست، شواهدی پیرامون تفکیک انواع مختلف اسکان جمعی و انعکاس این سلسله بندی از مراتب شهرنشینی در قرآن ارایه و مثالهایی از اشاره به این معیارهای کمی مدنی ارایه میگردد؛ در بخش دوم، از ...  بیشتر

توسعه کالبـدی شهر نالـوس با در نظر گرفتـن اثرات زیست محیطی به کمک GIS

حمید شیرمحمدی؛ فریدون نقیبی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، صفحه 27-38

چکیده
                رشد بی رویه جمعیت شهری و افزایش مهاجرت به شهرها ، منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی ، گسترش مهار نشدنی شهرها و تغییرات فراوانی در ساختار فضایی شهرها گردیده است، که نیازمند سازماندهی اساسی و طراحی فضایی (برنامه ریزی) مناسب است. در این تحقیق به بررسی اشکال مختلف توسعه شهری پرداخته شده و سعی ...  بیشتر

سکونت گاه های غیر رسمی شهری در کلان شهر اهواز

حمید ماجدی؛ کورش لطفی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، صفحه 39-50

چکیده
                سکونت گاه های غیر رسمی حاصل شهرنشینی سریع و مشکلات اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه می باشد. کشور ایران نیز پس از اصلاحات ارضی با این پدیده آشنا گردید. رشد چنین سکونت گاه هایی مشکلات زیادی در ابعاد اقتصادی– اجتماعی و کالبدی در کلان شهر ها به همراه داشته است. وقوع جنگ تحمیلی به رشد ...  بیشتر

رویکردی تحلیلی به لکه های ناهمگون در بـافـت شهر تهـران

آرش بغدادی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، صفحه 51-61

چکیده
                موضوع بحث این مقاله، معضلات ناشی از قرارگیری دو بافت نامتجانس در کنار یکدیگر است، چرا که یکی از مشکلات کلانشهر تهران که متأسفانه چندان صحبتی از آن به میان نیامده است، هم جواری نادرست  لکه های ناهمگون شهری است. لذا تلاش گردیده شیزوفرنی موجود در چهره شهر تهران که خود ناشی از معضلات اقتصادی ...  بیشتر

نقش تجـربه با واسطـه (رسانـه ای) در شنـاخت دانشجویـان معمـاری معاصر ایـران

پریسا علی محمدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، صفحه 63-74

چکیده
  این مقاله با هدف شناخت تجربه باواسطه و تأثیر آن بر دانشجویان معماری معاصر ایران، به بررسی ویژگی  رسانه­ها و مطالعه موردی دانشجویان دو دانشگاه تهران و آزاد اسلامی تهران در سال 85-86 پرداخته است. به دلیل حضور قدرتمند رسانه ها در زندگی معاصر که مفهوم زمان و مکان را دگرگون ساخته است، افراد در زمینه های گوناگون به دلیل سرعت، سهولت، هزینه ...  بیشتر

معیار های ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری

افشین کوکبی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، صفحه 75-86

چکیده
  مقاله حاضر با هدف سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در مراکز شهری به مطالعه موردی مرکز شهر خرم­آباد و تعیین سطح کیفیت زندگی در آن می­پردازد. به همین منظور با تدوین معیارهایی در عرصه­های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی، زیبایی­شناختی،  زیست­محیطی و غیره) که متأثر از شرایط و اوضاع فرهنگی و اجتماعی محدوده مطالعه (مرکز ...  بیشتر