سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر با تاکید بر نقش فضاهای عمومی مطالعه موردی: تهران

فرح حبیب؛ سید مجید نادری؛ لعلا جهانشاهلو؛ حمیده فروزانگهر

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 5-14

چکیده
  مقاله حاضر با هدف تبیین و شناسایی مفهوم ، "سرمایه اجتماعی" در ساختار شهری و ارائه چارچوبی برای "ارزیابی" ، در بستر مراجعه به "مستندات "و "پیمایشی توصیفی"، به ارزیابی شاخصها و سنجه های "چارچوب پیشنهادی" پرداخته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخصها و سنجه های "ارزیابی سرمایه اجتماعی" در ساختار شهری را می توان در حوزه "احساس امنیت شهروندی" ...  بیشتر

بررسی حضور پذیری زنان در فضاهای شهری

راضیه رضازاده؛ مریم محمدی

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 15-26

چکیده
  فضاهای شهری عرصه­­ هایی هستند که زندگی جمعی در آنها جریان دارد. فعالیت و حضور در این فضاها ضمن فراهم آوردن عرصه­ای برای تعامل  افراد، در سرزندگی و سلامت  استفاده کنندگان موثر است. در این مقاله رویکردهای مورد توجه در زمینه ضرورت حضور زنان که مشتمل بر دو رویکرد عمده جدایی جنسیتی و ­مشمولیت است مورد بررسی قرار می­گیرد. ضرورت ...  بیشتر

تحلیلی از روند رشد طبقه متوسط جدید و تغییرات شهرنشینی در ایران

مهرداد نوابخش؛ قربانعلی آقا احمدی

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 27-38

چکیده
  هدف از ارائه مقاله حاضر، بررسی و تحلیل چگونگی ارتباط میان شهرنشینی و روند رشد و گسترش طبقه متوسط جدید در ایران است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 1389-1388 تشکیل داده اند ،که 443 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردیدند. تحقیق حاضر با تکیه بر منطق فازی انجام ...  بیشتر

تحلیل شاخص‌های نفوذپذیری در بافت‌های شهری

بهرام امین زاده گوهرریزی؛ سیامک بدر

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 39-48

چکیده
  نفوذپذیری بافت‌های شهری از مفاهیم پایه در نظریه‌های معاصر  شهرسازی است. این مفهوم در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها بعنوان معیاری کمی نقش دارد. در این مقاله ابتدا مفهوم و ماهیت نفوذپذیری و شاخص های پیشنهادی آن که عموماً متکی به نظریه­های گراف­های مسطح­اند بازنگری شده است. سپس نسبت­های آلفا و گاما که از مهمترین شاخص­های اندازه­گیری ...  بیشتر

رابطه طبیعت و حیاط مرکزی (با نگاه به معماری مسکن ایرانی- کاشان)

محمد نقی زاده؛ لیلا زارع؛ شراره حریری

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 49-60

چکیده
  مطالعه مبانی شکل دهنده معماری در بستر شهرهای ایرانی نشان می‏دهد که همواره طبیعت نقش بسزایی در شکل گیری شهرها و به تبع آن معماری و بخصوص مسکن داشته است. در گذشته رابطه انسان، محیط طبیعی و معماری به صورتی بوده که هم انسان در ارتباط مستقیم با طبیعت بوده و هم معماری (بخصوص مسکن) در بستر طبیعت شکل می‏گرفته است. ولی در حال حاضر، رویکردهای ...  بیشتر

انسان شناسی فرهنگی وسیله ای برای بررسی عوامل شکل دهنده معماری

شادی عزیزی؛ علیرضا دلپذیر؛ پریسا مقدم

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 61-70

چکیده
  عدم شناخت کافی از رابطه بین بنیان های فرهنگی-اجتماعی جامعه ایرانی و معماری از مسایل اساسی معماری ایران می باشد. یکی از علل اساسی این مساله عدم شناخت زمینه های علمی مناسبی است که بتواند عوامل فرهنگی-اجتماعی را در ارتباط با معماری بررسی کند. این مقاله با معرفی رویکرد انسان شناسی فرهنگی در معماری در پی پاسخ گویی به این سوال است که در این ...  بیشتر

ارزیابی میزان توجه به جایگاه توسعه پایدار محله محور در طرح های توسعه شهری

راما قلمبر دزفولی

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 71-78

چکیده
  مدت زمان مدیدی نیست که واژگانی چون محله محوری ، توسعه پایدار و محلات پایداردر شهرسازی معاصر مطرح و به سرعت توانسته است جایگاه خاصی را برای خود و حامیان آن، چه در محافل تخصصی اکادمیک و چه در حوزه مدیریت شهری پیدا نماید. در همین راستا یکی از مسائل مهم در خصوص موضوعات مذکور چگونگی به کارگیری این مباحث در یک ساختار صحیح و کارامد از حیطه ...  بیشتر

اصول تجربی طراحی بناهای پایدار برای مناطق کویری

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ مهسا ممقانی قاضی جهانی

دوره 6، شماره 12 ، دی 1391، صفحه 79-84

چکیده
  زندگی تنها در محیط و شرایط اقلیمی طبیعی یا مصنوعِ مناسب شکوفا می شود.  ساکنین دوران باستان این شرایط را کشف، و بنیان و روش طراحی عناصر بنا و شهرها می شد. هنگامی که این عناصر شناخته می شدند سپس اصول از آنها استخراج و طراحها بر آن اساس انجام می شد. مقاله حاضر نکات مهمی را ارایه می نماید که نتیجه تحقیقات بروی اصول و عناصر معماری هوشمند ...  بیشتر