مقاله پژوهشی
معاصرسازی مفهوم اصالت معنایی در معماری نمای شهری تهران (مطالعه موردی: نماهای دوره پهلوی اول و دوم)

سارا فردپور؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ فریبرز دولت آبادی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.17740

چکیده
  معماری ایرانی می‌تواند موجبات ایجاد مدلی اصالت‌مدار در ارتباط با معماری جداره‌های شهری امروزین را فراهم آورد. این پژوهش در پاسخ به این سوال که چه مولفه‌هایی درجهت تحلیل نما در راستای درک مفهوم اصالتِ معنایی در جداره‌های شهری تهران وجود دارد، از روش آمیخته کمی و کیفی بهره گرفته است؛ در فاز کیفی، شاخصه‌ها از طریق شیوه داده بنیاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
مشارکت بیماران روحی در فرآیند طراحی باغ های شفابخش به منظور بالابردن پایداری اجتماعی درمراکز درمانی

آرزو علی عباس زاده رضائی؛ لیلا مدقالچی؛ فرزین حق پرست

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 17-26

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.61204.12032

چکیده
  در عصر حاضر فشارهای روانی علل اختلالات روحی در جامعه هستند. با توجه به این که تعداد زیادی از افراد با کمبود مراکز درمانی متناسب روحیات خود مواجه هستند، از این رو میتوان با دخالت دادن مخاطبین، نیازهای آنها و استفاده از مفاهیم مرتبط با پایداری اجتماعی، طراحی فضاهای درمانی را مطابق با خواسته های آنان برطرف کرد. در پژوهش حاضر با بهره گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
آسیب‌شناسی توسعه شهری اراک از منظر آسیب‌های ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری

مریم خانمحمدی؛ نوابخش فرزاد؛ فرانک سیدی؛ ژیلا مشهدی؛ مریم توسکی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 27-34

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.65857.12178

چکیده
  توسعه سریع شهری، در چند دهه معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا، این پژوهش با هدف «آسیب‌شناسی توسعه شهری اراک از منظر آسیب‌های ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری» انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان بالای 18 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین نقش عناصر کالبدی محیط در امنیت مجتمع‌های مسکونی (نمونه مطالعاتی: مجتمع‌های مسکونی شهر همدان)

سارا جلالیان؛ فرح حبیب؛ کیانوش ذاکر حقیقی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 35-46

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2015.20198

چکیده
  هدف اصلی مقاله این است که با استناد به نتایج پژوهش‌ها در خصوص رابطه متقابل محیط و رفتار، الگویی جهت پیشگیری از جرم و ارتقاء امنیت مجتمع‌های مسکونی تدوین نماید. مرحله اول پژوهش، مروری بر پیشینه نظری؛ مبتنی بر رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، با روش تحلیل محتوای متون مرتبط و مرحله دوم؛ مطالعات میدانی پژوهش در دو بخش؛ شناخت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
سنجش میزان تحقق مؤلفه های رویکرد انسانگرا در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعهموردی: محلههای ناسار و ارم شهر سمنان)

علی اکبر سالاری پور؛ بنیامین حسن زاده باغی؛ سحر نظری

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.60166.12004

چکیده
  محله­ها جزئی جدایی ناپذیر از ساختار زندگی اجتماعی شهروندان هستند و با وجود نیازهای مختلف انسان در محلات شهری، باید در برنامه­ریزی­های شهری از رویکرهای جدیدی استفاده نمود که شهرسازی انسانگرا یکی از آنهاست. این پژوهش با تکیه بر روش­های کمی و توزیع پرسشنامه میان شهروندان به دنبال سنجش میزان تحقق مولفه­های رویکرد انسانگرا در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
راهبردهای طراحی مرکزنگهداری کودکان بی‌سرپرست با هدف افزایش تعلق به مکان در شهر اصفهان

سمیرا بهمنیار؛ نرگس دهقان

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 61-76

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.17628

چکیده
  طبق آمار بهزیستی، ­شانزده ­­مرکزنگهداری کودکان بی­سرپرست در شهر اصفهان وجود دارد که اکثرشان ساختمان­هایی بدون توجه به تعلق به مکان هستند. از آنجایی که تاکنون این مراکز با تأکید بر بحث تعلق به مکان موردمطالعه نبوده­اند، این تحقیق با هدف دستیابی به راهبردهای طراحی مراکزنگهداری شهر اصفهان‌ ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی اثر شاخص هندسی خیابان(جهت و H/W) بر جذب تابش خورشیدی مسکن شهری اقلیم سرد همدان

حجت قیاسوند

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 77-96

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.60872.12021

چکیده
  در اقلیم سرد، دسترسی ساختمان‌ها به نور خورشید بر اثر شاخص هندسه خیابان، برای کاهش بار گرمایشی، ضروری بوده و بر عملکرد حرارتی ساختمان‌ها موثر است. لذا هدف این مطالعه؛ ارائه نتایجی است که می‌تواند در طراحی بافت جدید شهرهای در حال توسعه، مورد استفاده قرار گیرد. روش تحقیق؛ کمی و در تحلیل یافته‌ها از روش‌های آماری استفاده شده است. این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
تبیین شاخص‌های سنجش عدالت اجتماعی در معماری مسکن

مرجان جناب؛ حدیثه کامران کسمایی؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 97-110

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.59179.11974

چکیده
  عدالت اجتماعی از مهمترین حقوق شهروندی محسوب میشده اما تاکنون تعریف جامعی از آن در معماری مسکن ارائه نگردیده است. هدف این پژوهش، تبیین وپالایش شاخصهای سنجش عدالت اجتماعی در معماری مسکن ایران بوده است. پژوهش با هدف کاربردی، به روش ترکیبی کیفی و کمی با کمک تکنینک دلفی و تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. پس از مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل ...  بیشتر