بررسی امکان مدل سازی میزان تغییرات کالبدی بافت های شهر با استفاده از داده کاوی

ناجی پژمان ضیایی؛ محمد نقی زاده؛ سید مصطفی مختاباد

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.20878

چکیده
  پیش‌بینی آهنگ تغییرات کالبدی بافت‌های شهری یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت طراحی و برنامه‌ریزی شهری به‌شمار می‌رود. هدف از انجام این پژوهش تدوین شیوه‌ای برای مدلسازی آهنگ تغییرات کالبدی بافت‌های شهری است به‌گونه‌ای که علاوه بر سهولت استفاده، امکان پیش‌بینی تغییرات را از طریق پایش دوره‌های پیشین فراهم سازد. از این رو با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
نقش شاخص‌های سازمان‌فضایی بر میزان اجتماع‌پذیری، باتاکید بر عوامل کالبدی ـ عملکردی در مساجد شهر قزوین

مهسا میرسلامی؛ علی عمرانی پور

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 17-32

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.58576.11938

چکیده
  مساجد به‌عنوان نوعی قرارگاه‌های جمعی با پتانسیل اجتماع‌پذیری بالا در راستای هم‌ساختی فعالیت‌های عبادی، آموزشی و فرهنگی؛ سلسله‌مراتبی از نظام‌های رفتاری و فعالیتی را به‌وجود می‌آورند. امروزه به دلیل تغییر در ساختار شهری، می‌توان شاهد افزایش شکل‌گیری مساجدی با ساختاری طبقاتی و یا طرح‌های با مبانی کمینه‌گرایی بود که؛ سرزندگی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
شناسایی موانع اجتماعی، فردی و آموزشی پیش‌روی فارغ‌التحصیلان معماری جهت ایفای نقش مؤثر در جامعه

آرش آبی نما؛ محسن کاملی؛ سیروس باور

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 33-44

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.18025

چکیده
  دانشگاه به عنوان مرجع تولید علم می‌تواند نقش مهمی در توسعه جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشته باشد. اگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در این امر موفق عمل نکنند، باعث به وجود آمدن شکاف بین آموخته‌های دانشجویان و نیازهای محیط کار و فضای حرفه‌ای می‌شوند. دانش‌آموختگان معماری دیدگاه مناسبی از آینده حرفه‌ای خود نداشته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طراحی شهری
بررسی کیفیت شنیداری فضای شهری با استفاده از تکنیک صداپرسه مطالعه موردی: خیابان امام خمینی تبریز

نسرین محسن حقیقی؛ عباس غفاری؛ آیدا ملکی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 45-58

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.64407.12126

چکیده
  کیفیت شنیداری در خیابانهای مرکزی شهری از عوامل تعیین کننده کیفیت کلی محیطی است که بر ادراک ذهنی کلی افراد از فضا تاثیر می گذارد اما امروزه غلبه اصوات ترافیکی سبب آزردگی شنیداری می شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت ادراک شنیداری خیابان امام خمینی تبریز از دید افراد پیاده بود. از تکنیک صداپرسه مبتنی بر استاندارد ISO12913-2 جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی عملکرد پروژه‌های محرک توسعه از دیدگاه ساکنین محلات هدف بر اساس مدل تحلیل شکاف (موردمطالعه: پروژه احیای کارخانه کبریت‌سازی زنجان)

پری علوی؛ اشکان خطیبی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 59-72

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.18234.12184

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف ارزیابی اثرات پروژه احیای کارخانه کبریت‌سازی زنجان در ارتقای کیفی محله به سنجش ادراکات و انتظارات ساکنین محله از ابعاد و عوامل توسعه و تحرک محلی می‌پردازد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش ارزیابی با مدل تحلیل شکاف تهیه‌شده است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق کتابخانه‌ای و پیمایشی و با ابزار پرسشنامه‌ و تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
تاثیر مؤلفه‌های معماری حواس بر افزایش سطح مسیریابی و جهت یابی افراد کم توان در فضاهای ایستگاهی حمل‌ونقل ریلی ( نمونه موردی: ایستگاه‌مترو فرودگاه مهرآباد)

ساناز حق شناس؛ نسیم خانلو

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 73-86

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.65000.12144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف، بررسی و تبیین نقش مؤلفه‌های معماری مبتنی بر‌ حواس، در مسیریابی– جهت‌یابی فضاهای ایستگاهی حمل‌ونقل ریلی، به‌ عنوان رهیافتی درتسهیل این فرآیند برای افراد کم ‌توان ، به‌روش توصیفی- تحلیلی، ازنوع همبستگی انجام گرفت. حوزه پژوهش ایستگاه‌های مترو تهران و جامعه ‌آماری آن کاربران ایستگاه‌ها بود. نمونه پژوهش، ایستگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
بررسی و تحلیل پارامتریک عملکرد گرمایشی گلخانه خورشیدی در اقلیم سرد (نمونه موردی: شهر سنندج)

پریسا عبدخالقی؛ ژاله صابرنژاد؛ ریما فیاض

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 87-102

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.53545.11782

چکیده
  در این مقاله اثرات پارامترهای مختلف گلخانه خورشیدی بر میزان دریافت انرژی و کاهش هدر رفت انرژی ارائه شده است. لذا این دو متغیر وابسته تحت تاثیر پنج متغیر مستقل در 153 حالت مختلف و بهینه ترین حالت با استفاده از الگوریتم ژنتیک در 16758 حالت مختلف مورد بررسی قرار گرفت. انرژی مورد نظر با استفاده از مدلسازی پارامتریک در نرم افزار گرس‌هاپر، مشاهده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شهرسازی
فضای شهری و سینما؛ تاثیر بازنمایی منظر جنگ در ارتقا خاطرات جمعی ( مورد پژوهی: ایستاده در غبار و روز سوم)

حدیث لقمانی؛ آیدا باقری بهشتی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1401، صفحه 103-116

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.62487.12070

چکیده
  یکی از عوامل تقویت خاطره جمعی در شهرها، اتفاقات و رویدادهای خاص مانند جنگ می‌باشد که جهت استمرار و انتقال این مفاهیم در فضای شهری، سینما نقش مهمی را ایفا می‌کند. هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیر بازنمایی معیارهای فضای شهری در ارتقا خاطرات جنگ می‌باشد. دراین راستا معیارها بدست آمده از ارتباط فضای شهری وسینما در دوفیلم روزسوم و ایستاده ...  بیشتر