مقاله پژوهشی طراحی شهری
ارزیابی نقش منظر صوتی در احساس تعلق به محیط (مطالعه موردی: محله فرحزاد شهر تهران)

محمدرضا یزدان پناه شاه آبادی؛ حسن سجادزاده؛ مهرداد احمدی؛ مهرداد کریمی مشاور

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 5-22

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.21017

چکیده
  یکی از محرک‌های احساس نسبت به محیط، منظر صوتی است که بر کیفیت فضای شهری نیز تأثیر می‌گذارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارزیابی نقاط مفصلی و ارتباطی بین دو مفهوم منظر صوتی و احساس تعلق به محیط است، تا شدت و رابطه بین این دو را در محله فرحزاد تهران تبیین نماید. جامعه آماری پژوهش، تمامی استفاده‌کنندگان این محدوده است که بر روی 385 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
ارائه یک پوسته تطبیق‌پذیر هوشمند با رویکرد بیومیمتیک جهت کاهش مصرف انرژی

حسین مهیاری؛ افسانه زرکش؛ محمدجواد مهدوی نژاد

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 23-38

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.64865.12140

چکیده
  این پژوهش به پوسته‌ی خارجی ساختمان، بعنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های ساختمان که می‌تواند میزان مصرف انرژی را کنترل کند، پرداخته است. هدف از این تحقیق دستیابی به راهکارهای تأثیرگذار کاهش مصرف انرژی در ساختمان بوسیله‌ی پوسته تطبیق‌پذیر و رویکرد بیومیمتیک است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی و روش پژوهش توصیفی- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شهرسازی
تأثیر جنسیت بر ترجیحات مکانی در انتخاب فضاهای فراغتی-تفریحی (مطالعه موردی: منطقه 2 تهران)

فرید عابد؛ راما قلمبر دزفولی؛ امیرحسین پورجوهری

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 39-50

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.69895.12279

چکیده
  اوقات فراغت و نحوه گذران آن یکی از شاخص های اساسی سبک زندگی به شمار می رود. جنسیت یکی از ویژگی های فردی می تواند باشد که بر نحوه گذران اوقات فراغت تاثیر گذار باشد. حال سوال اصلی در این پژوهش این است که جنسیت چه تفاوت هایی را می تواند بر نحوه گذران اوقات فراغت و همچنین انتخاب مکان های فراغتی ایجاد نماید. در پژوهش حاضر با بهره گیری از راهبرد ...  بیشتر

مروری معماری
تبیین ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا در کارگاه‌های طراحی بر‌اساس توانایی شناختی

فرهاد کاروان

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.68350.12237

چکیده
  در طراحی محیط‌های یادگیری کلاسی براساس اصول و فرض‌های سازنده‌گرایی باید به فرایندهای شناختی مرتبط با دانشجو توجه کرد. هدف پژوهش، تبیین ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا بر‌اساس توانایی شناختی دانشجویان معماری در آموزش کارگاه‌های طراحی بود. روش این پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش دانشجویان معماری دانشگاه فنی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
گونه‌شناسی فضای معماری ایستگاه‌های راه‌آهن شمال غرب ایران (مطالعه موردی: دوره قاجار تا عصر حاضر)

حبیب شاه حسینی؛ فاطمه اسدزاده

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 63-80

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.65278.12147

چکیده
   راه‌آهن به‌عنوان دروازه‌ای برای ورود به شهر و دستاوردی از تکنولوژی، نشان‌دهنده ویژگی‌های فرهنگی هر جامعه بوده که در معماری ایستگاه-های آن نیز نمایان گشته، بااین‌وجود گونه‌شناسی فضای معماری ایستگاه‌های قدیمی راه‌آهن در ایران کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی با جمع‌آوری اطلاعات از اسناد و مشاهده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
ارزیابی نقش جهت‌گیری، نوع مصالح و اجرای نمابر مصرف انرژی ساختمان‌های مسکونی در تهران

امین الله احدی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 81-92

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.66460.12197

چکیده
  غالب ساختمان‌های امروزی به علت نداشتن طراحی اقلیمی، ناگزیر از مصرف بالای انرژی جهت تهویه، گرمایش، سرمایش، روشنایی و آسایش حرارتى هستند. این پژوهش به این سؤال پاسخ می‌دهد که در بین مصالح و جزییات اجرائی رایج نماسازی در شهر تهران، حالت بهینه در کاهش مصرف انرژی ساختمان‌های مسکونی چیست و تأثیر جهت‌گیری نما در مصرف انرژی ساختمان‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
نقش«خیال» در هویت بخشی به مکان در معماری (مطالعه موردی: مسجد دو مناره سقز)

ناصح یوسفی؛ اسدالله شفیع زاده؛ محمد رضا پاکدل فرد

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 93-104

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.56689.11892

چکیده
   هدف این پژوهش بررسی نقش «خیال» در هویت بخشی به مکان در معماری است. روش پژوهش به صورت آمیخته است. تعداد نمونه در بخش کیفی 15 مقاله و 9 خبره در امر معماری شهری است و از روش نمونه گیری هدفمند منابع و گلوله برفی خبرگان انتخاب شدند. نمونه در بخش کمی برای تکنیک دیمتل 9 نفر بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شدند.. برای تفسیر در بخش کیفی از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
بررسی مفاهیم نهفته در معماری بدنه‌های تاریخی در ساخت بنا‌‌های میان‌افزا در بافت تاریخی کلان‌شهرای ایران (مطالعه موردی: شهرهای تهران، اصفهان و شیراز)

پیمان بهرامی فر؛ وحید قبادیان؛ مهناز محمودی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 105-120

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2022.18452

چکیده
  ساخت‌وسازهای جدید در بافت تاریخی قبل از آنکه صرفاً یک بنای معماری باشد، به‌عنوان بخشی از شهر معرفی می‌شوند که باید برای حفظ انسجام و تداوم با بخش‌های تاریخی پیرامون از قواعد و ضوابط خاصی پیروی کند. هدف پژوهش بررسی چارچوب طراحی بناهای میان افزا در بافت تاریخی و نحوه ساخت‌وساز آن می‌باشد؛ بنابراین با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر