مقاله پژوهشی شهرسازی
واکاوی و تبیین مؤلفه‌های معاشرت‌پذیری فضاهای همگانی در شهرهای ایرانی – اسلامی (نمونه پژوهی : پیاده‌راه عالی‌قاپو اردبیل)

آزیتا بلالی اسکویی؛ محمد علی کی نژاد؛ حمید غفاری

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 5-16

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.22112

چکیده
  طیف وسیعی از مؤلفه‌ها به‌منظور معاشرت‌پذیری فضاهای همگانی مورد توجه قرار می‌گیرند؛ ولی مسئله‌ای که وجود دارد کم‌توجهی نسبت به مؤلفه‌های مبتنی بر هنجارهای اجتماعی شهر ایرانی– اسلامی می‌باشد. در همین راستا مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر واکاوی و تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر معاشرت‌پذیری فضاهای همگانی و بررسی میزان اهمیت آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فهم مولفه های محیطی مؤثر بر شکل‌گیری حس تعلق مکانی در بازار سنتی ایران و مقایسه آن با مجتمع‌های تجاری مدرن (نمونه موردی بازار سنتی کاشان و مجتمع تجاری صفویه کاشان)

زهرا عباسی؛ فرح حبیب؛ مصطفی مختاباد

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 17-32

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.22583

چکیده
  بازار یکی از عناصر تأثیرگذار در شهرهای تاریخی مسلمانان است. در طول شکل‌گیری این شهرها، بازارها همواره دارای عملکردهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی بوده‌اند. این مقاله بر آن است تا بامطالعه روی بازار سنتی به ارزیابی نقش فضای معماری در کیفیت محیط بپردازد؛ و اینکه چگونه بازار سنتی ایرانی با در نظر گرفتن فرایند ادراکی به ...  بیشتر

مروری برنامه ریزی شهری
تبیین رابطه شهر و سلامت روان با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA

خاطره مغانی رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ سمانه جلیلی صدرآباد

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 33-52

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.66321.12195

چکیده
  تبیین رابطه شهر و سلامت روان از الزامات برنامه ریزی و طراحی شهری بوده و برای ارتقا کیفیت زندگی شهرها ضروری است. به همین منظور این پژوهش با هدف تشریح این رابطه انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مروری بوده و از مطالعات کتابخانهای و تحلیل محتوا بهره میگیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شهر هم تأثیرات مستقیمی بر سلامت روان دارد و هم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی معماری
بهبود سیرکولاسیون بناهای فرهنگی با فرم یابی مدل استریوتومیک و معیارهای پیش بینی کننده ی نحوفضا(نمونه موردی: پردیس سینما ملت)

بهاره یزدانی؛ یاشار اصلانیان؛ زهره ترابی

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.70625.12295

چکیده
  طراحی پلانهای طبقات و سیستمهای گردشی برای جهتیابی کارآمد، بهعنوان یکی از مسائل مهم طراحی مورد توجه معماران است. در این مطالعه، از روش الگوی حرکت دایرهای مبنی بر سهولت مسیریابی با روش تکنیک نحو فضا، جهت تعیین الزامات طراحی و فرمیابی مدل استریوتومیک استفاده شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و ماهیت با روش تحلیلی و میدانی به شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شهرسازی
تبیین تجلیات حیاء در فضای شهری

جابر دانش؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمد نقی زاده

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 65-80

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.15020

چکیده
  یکی از مبادی موثر در تحلیل فضای شهری، توجه به انگاره‌های فرهنگی و هنجارهای اخلاقی جامعه است که به طور مشخص در شاکله فرهنگ ایرانی، صبغه دینی به خود گرفته است. این پژوهش، با تکیه بر منابع مکتوب و با طرح رویکرد اخلاق­محور در تحلیل فضاهای شهری و با تمرکز بر مفهوم حیاء در آراء دینی، به تبیین ویژگی‌های آن در کالبد شهر و شیوه‌های تجلی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طراحی شهری
دستیابی به الگوی مناسب و اولویت‌بندی اصول TOD در مناطق مرکزی شهرها (نمونه مورد مطالعه: شهر بسطام)

فاطمه درخشان؛ اسلام کرمی؛ الهام سرکرده‌یی

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 81-92

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.67315.12212

چکیده
  TOD به‌عنوان راهبردی برای تسکین پراکنده‌رویی و توسعه پایدار، توجه بسیاری را جلب کرده و دستیابی به TOD تا زمانی که برنامه‌ریزی‌ها و توسعه‌های شهری بر مبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند، امکان‌پذیر نخواهد بود. در این پژوهش جهت دستیابی به الگوی TOD در شهر بسطام از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است، همچنین در بخش گردآوری اطلاعات با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی نتایج عملی سیاستگذاریها در حوزه شهرهای دوستدار سالمند در کلانشهرهای ایران

رستم صابری فر

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 93-106

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.69115.12255

چکیده
  با رشد جمعیت سالمند، باز طراحی شهرها ضروری شده‌است. این بررسی به روش توصیفی و تحلیلی در این رابطه به انجام رسید. داده‌ها مورد نیاز در هر دو مقطع 1390 و 1400 با استفاده از چک لیست استاندارد شاخص‌های شهر دوستدار سالمند، از نمونه‌ای به حجم 500 نفر از پنج کلانشهر اصلی ایران(تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز) اخذ شد. داده‌های گردآمده با استفاده ...  بیشتر

کاربردی معماری
تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ایجاد تعلیق ناباوری در فضاهای داخلی

شرمین عیسی زاده زیری؛ رضا نقدبیشی

دوره 17، شماره 2 ، مرداد 1402، صفحه 107-118

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2023.70958.12300

چکیده
  جهان حاضر با تحمیل محدودیت‌های خود، انسان را ناگزیر به پناه بردن بر جهانی ساخته ذهن و مبتنی بر رؤیا می‌سازد تا لحظاتی را در آرامش سپری سازد که این مهم در ادبیات نمایشی و سینما با مفهوم تعلیق ناباوری ممکن می‌گردد. معماری به‌عنوان هنری دیرباز و معمار باهدف اولیه خود که برانگیختگی احساسی در کاربر فرای خلق فضاهای کاربردی است، می‌تواند ...  بیشتر