مقاله پژوهشی
فضاهای عمومی و زندگی جمعی در شهر تاریخی ورامین

سید محسن حبیبی؛ نوید پورمحمدرضا

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، صفحه 5-14

چکیده
  هدف اصلی نوشتارِ حاضر  بررسی و تحلیل فضاهای عمومی و زندگی جمعی در شهر تاریخی ورامین است.با عطف به پژوهش­های میدانی، روایتی توصیفی-تحلیلی از محتوا و کالبد فضاها و مکان­های ورامین در قالب سه گونه­ی اصلی (فضاهای شهری، فضاهای مذهبی، فضاهای سبز) و یک گونه­ی فرعی (فضاهای غیررسمی و بالقوه) ارائه شده است. در انتها نیز از طریق مقابله­ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فرانمایی در تجربه معماری ایرانی

غزال کرامتی؛ شهیندخت برق جلوه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ علیرضا عینی فر

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، صفحه 17-24

چکیده
  جستجوی علت برقراری ارتباط احساسی فضاهای به جا مانده از تجربه معماری ایرانی با مخاطبان امروزی موضوع این مقاله است. پرسش این است که آیا تجربه معماری ایرانی تجربه ای بیانگر ( فرانمودی) است؟ آیا معماران اغلب گمنام ایرانی هنرمندانی بوده اند که با بیان احساس در قالب فضای ساخته شده با انسان ها به گفتگو نشسته اند، یا فقط مهندسانی بوده اند که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تعریف حدود رشد شهر در طرح های توسعه شهری ایران (از طریق پایش 11 گونه شهری)

حمید ماجدی؛ امیرحسین پورجوهری

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، صفحه 25-36

چکیده
  شهرهای ایران با سرعت بالایی در حال رشد هستند. ابزار طرح های توسعه شهری در زمینه مدیریت رشد در خلال 5 دهه گذشته ، تعریف حدود رشد[i] بوده که کماکان بدون تغییر بنیادین استفاده می گردد. با وجود شواهد نسبی مبنی بر نامناسب بودن این ابزار ، هنوز به جای آن جایگزین مطمئن و مورد توافقی ارائه نشده است. عدم تلاش در زمینه اتخاذ راهکارهای جایگزین در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دانش طراحی شهری در ایران و چالش‌های پیش‌رو

فروغمند اعرابی هومن؛ مریم خبازی

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، صفحه 37-48

چکیده
  مجموع فعالیت­های نظری و عملی، شرایط مطلوبی ندارد و تا کنون بررسی­های لازم در راستای تعیین وضعیت این دانش و جهت­دهی به آن صورت نگرفته است. در این بحث به بررسی وضعیت متون اصلی طراحی شهری انتشار یافته در ایران پرداخته شده است و چالش­های این دانش بررسی شده است. هدف یافتن نواقص محتوایی و ساختاری دانش است. بر این اساس ابتدا متون موجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش میزان ارتباط رضایتمندی سکونتی با متغیرهای مسکن، واحد همسایگی و محله (مطالعه موردی : مجتمع مسکونی پزشکان فارابی)

محمد هادی غیائی؛ شراره عظیمی؛ پویان شهابیان

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، صفحه 49-60

چکیده
  نظریه رضایتمندی سکونتی بر پایه تفاوت بین زندگی واقعی خانواده‌ها و آرزوهای آنها از شرایط مسکن و محیط اطراف آن شکل گرفته است. بنابراین مطالعه سعی دارد تا با بررسی تعاریف و مدل‌‌های مختلف ارائه شده در مورد رضایتمندی سکونتی، عوامل تاثیرگذار بر آن را در ارتباط با متغیرهایی همچون مسکن همراه با فهرستی از شاخص‌های جزیی‌تر با توجه به تجربه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت اراضی توسعه ‌نیافته شهری با برنامه اصلاح مجدد زمین (مطالعه موردی: شهر ورامین)

کیانوش ذاکرحقیقی؛ رعنا تقدسی؛ محسن مهدوی

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، صفحه 61-70

چکیده
  اصلاح مجدد زمین ابزار هدایت نظام‌مند توسعه شهر است. هدف این فرایند توسعه اراضی شهری است که به طور معمول خارج از جریان رسمی تفکیک و تقسیم شده‌اند و شهر نیازمند توزیع مجدد آنها مطابق با برنامه‌های توسعه شهری است. در این بحث، زمینه‌های مختلف کاربرد آن با توجه به تجارب گسترده جهانی طی دهه‌های اخیر بیان گردیده و الگوی پیشنهادی متناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نحوه توزیع مناسب فضای خالی در بالابردن کیفیت فضاهای سکونتگاهی شهری معاصر تهران

عباس ریاحی‌فرد

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، صفحه 71-82

چکیده
  در این تحقیق ابتدا به بررسی تاریخچه الگوهای شکل دهنده فضای سکونتگاه‌های شهری و بررسی دگرگونی ساختار محله‌ها در دوره معاصر غرب پرداخته شده است و تغییر ساختار محله‌ها در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با بازشناسی الگوهای سازماندهنده سه محله نارمک،زیبادشت و ولنجک به عنوان نمونه موردی،نحوه توزیع و کیفیت فضاهای خالی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر فضاهای باز مجتمع های مسکونی بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین ، (مطالعه موردی : سه مجتمع مسکونی در اصفهان)

سمیرا یزدانی؛ سیاوش تیموری

دوره 7، شماره 15 ، آذر 1392، صفحه 83-92

چکیده
  به دلیل رشد شهرنشینی دهه­های اخیر در ایران، الگوی تولید مسکن تغییر یافته و لزوم ایجاد انبوه مسکن، سبب کاهش  کیفیت و مطلوبیت طراحی ها گشته است. طراحی مجتمع های مسکونی امروزی به دلیل عدم توجه به نیازهای انسانی و در نظر نگرفتن پیامدهای روانشناختی آن، زندگی فردی و اجتماعی ساکنین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. از جمله نیازهای فراموش ...  بیشتر