تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیا رها و میزان ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: خیابان ولیعصر (عج) تهران)

منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان؛ علیرضا عینی فر؛ مجتبی انصاری

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، صفحه 5-18

چکیده
  در این مقاله، رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با میزان و معیارهای پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی­ شهری مطالعه شده است. وجود پیوستگی بین ساختمان و شهر در انسجام فضاها و کیفیت­مندی آن شرط اساسی است. رفتار قلمروپایی به­عنوان یکی از ابعاد اجتماعی فضای شهری، در ادراک پیوستگی فضاها و تعیین معیارهای ارزش­گذاری کیفیت آنها توسط ...  بیشتر

هویّت شهر و کمال‌بخشی به بافت تاریخی آن (مطالعه موردی: مشهد مقدّس)

محمّد نقی‌زاده

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، صفحه 19-34

چکیده
  همة پدیده­های عالَم محکوم به تحوّل و حرکت هستند. در یک روال منطقی، همة این دگرگونی ها بایستی به سمت کمال باشند. شهرها نیز به عنوان ظرف فعّالیت‌ها و جامع آثار انسان از این قاعده مستثنی نیستند. این سیر به کمال (در شهر) چگونه باید باشد؟ چه کسانی در تعریف و هدایت استکمال شهر ایفای نقش می‌کنند؟ تعریف یا الگوی کمال و ویژگی‌های آن برای شهر ...  بیشتر

مقایسه باز‌تعریف و باز به‌کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا ‌(مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران)

مجید شهبازی؛ زهره ترابی

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، صفحه 35-48

چکیده
  در مباحث نظری معماری و شهرسازی ایران به جهت اهمیت، مفاهیم «سنت» و «هویت» بسیار بحث و جدل شده است. در این مقاله روش و رویکرد میرمیران در بازبه‌کارگیری سنت با بنیان‌گذار عملی نهضت مدرن یعنی لوکوربوزیه مقایسه خواهد شد. نوع رویکرد آنان در بازتعریف و باز‌به‌کارگیری از سنت‌هاى معمارى فرهنگ و بومی‌شان متفاوت است، همان‌گونه ...  بیشتر

سنجش رضایتمندی زنان از پارک‌های بانوان (مطالعه موردی: پارک‌های بانوان تبریز )

ملیحه هاشمی تیله نویی؛ مرتضی میرغلامی؛ مجتبی رفیعیان

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، صفحه 49-62

چکیده
  این تحقیق به بررسی و ارزیابی سطح رضایتمندی زنان استفاده کننده از پارک­های بانوان شهر تبریز می­پردازد و دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این گونه پارک­ها یک راه­حل مناسب برای آزادی و راحتی زنان می­باشند یا نوعی محبوس نمودن زنان در میان دیوارهای بلند و جدایی­گزینی جنسیتی محسوب می­شود. چهار پارک بانوان در شهر تبریز به عنوان ...  بیشتر

ریشه یابی و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری گذشته ایران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگی اکنون

مازیار آصفی؛ الناز ایمانی

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، صفحه 63-76

چکیده
  با گذر جامعه ایران از دوران کهن به نوین، مرحله متفاوتی در تاریخ این سرزمین آغاز گشته و درست یا نادرست تاکنون نیز ادامه یافته است. هدف این پژوهش، شناخت ریشه­ای علل تحولات ایجاد شده و چگونگی تأثیرآنها در معماری معاصر ایران است. ­از این‌رو با تحلیل عوامل سیاسی-اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و ویژگی­های معماری دوران تحول تاکنون، شاخص­های ...  بیشتر

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های شهری و روستایی منطقه عسلویه)

فرضعلی سالاری سردری؛ مریم بیرانوندزاده؛ سید دانا علی زاده

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، صفحه 77-88

چکیده
  امروزه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل اصلی در توسعه پایدار کشورها می­باشد و بُعد اجتماعی توسعه پایدار در مناطق مختلف بدون توجه به مشارکت و سرمایه اجتماعی آن محدوده امکان­پذیر نمی­باشد. هدف از پژوهش حاضر سنجش نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محلی منطقه پارس جنوبی است. که پارامترهای نظیر گروه‌ها و شبکه­ها، اعتماد، فعالیت­های ...  بیشتر

واکاوی نقش هنرهای عمومی در موفقیت فضای شهری میدان نقش جهان اصفهان

پویان شهابیان؛ ریحانه حقیقی

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، صفحه 89-100

چکیده
  در رابطه با میدان نقش جهان به عنوان یکی از فضاهای شهری پژوهش‌های گوناگونی صورت پذیرفته، اما آنچه در این پژوهش مورد توجه و بررسی خاص قرار گرفته است، شناسایی نقش هنرهای عمومی در موفقیت این فضای شهری است. در ابتدا معرفی انواع هنرهای عمومی از یک سو و شناسایی عوامل زمینه ساز موفقیت فضاهای شهری از سوی دیگر و نحوه ارتباط این دو با یکدیگر مورد ...  بیشتر

تبیین مفاهیم موسیقیایی بافت سنتی شهر یزد در مقایسه با بافت سنتی شهرتبریز

سحر صدیق اکبری؛ مهروش کاظمی

دوره 8، شماره 19 ، آذر 1393، صفحه 110-101

چکیده
  نیاز انسان به معماری و موسیقی، ضرورت شناخت و بررسی ویژگی­های مشترک این دو مقوله­ی هنری را به وجود آورده است. هدف این پژوهش، بازشناساندن مفاهیم معماری ایرانی توسط مفاهیم موسیقی ایرانی می­باشد. بر این اساس وجوه اشتراک دو هنر معماری و موسیقی سنتی ایرانی در هشت بند (فضا، ریتم، تناسب­ها، فرهنگ، تقارن، سلسله مراتب، اعداد ، سایه روشن) ...  بیشتر