اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2018

مقالات منتشر شده (از سال 1348)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 411
تعداد مشاهده مقاله 514011
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1356003
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 36 روز
درصد پذیرش 8 %