اخبار و اعلانات

ضریب تاثیر نشریه هویت شهر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1393 0.1120 می‌باشد.

ضریب تاثیر نشریه هویت شهر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  در سال 1393 0.1120 می‌باشد.

مطالعه بیشتر

کسب عنوان مجله برتر در گروه هنر در نخستین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان) 1390

نشریه علمی و پژوهشی هویت شهر موفق به کسب عنوان مجله برتر در گروه هنر نخستین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان) 1390 گردید.

مطالعه بیشتر

کسب ضریب تأثیر 0.057 مندرج در ISC در سال 93-1392

مطابق گزارش استنادی نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، فصلنامه هویت شهر دارای ضریب تأثیر 0.057 در سال 93-1392 است.

مطالعه بیشتر