برای پرداخت هزینه پس از بارگذاری مقاله و دریافت ایمیل برای پرداخت هزینه اولیه، به کارتابل مسئول مکاتبات مراجعه نموده و در قسمت مقالات برای پرداخت هزینه روی مقاله مورد نظر کلیک نموده و از طریق شبکه شتاب پرداخت نمایید.

توجه: پرداخت به صورت آنلاین و از طریق لینک (درگاه بانکی) فعال شده در صفحه شخصی نویسنده مسئول مقاله با  شناسه واریز 41920300000000371 بانک صادرات انجام می شود. 
لطفا از مرورگر فایرفاکس جهت پرداخت استفاده نمائید. 

مراحل پرداخت

بابت

مبلغ (ریال)

پرداخت 1

داوری

1.500.000

پرداخت 2

ویرایش چکیده انگلیسی

500.000-300.000

پرداخت 3

مشاهبت یابی

خود نگارنده با سامانه ایران داک

پرداخت 4

پذیرش نهایی

3.500.000

 

طبق دستور العمل کمیسیون نشریات وزارت علوم تصریح شده که  آئین‌نامه مربوطه‌ به انتشار و دریافت هزینه های مجلات علمی در سایت مجلات قابل رویت باشد. از طرفی مجلات دانشگاه ازاد اسلامی تابع دستورالعمل های اجرایی نشریات علمی دانشگاه آزاد نیز می باشند و در مجموع به شرح جداول ارایه شده هزینه ها دریافت می گردد.

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).